Fyra vargar har nyligen dött av skabb i Sverige

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-cecilia-rudengren/

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren 

Nyligen har fyra vargar från fyra revir i Sverige avlivats eller hittats döda på grund av skabb. Enligt en kanadensisk rapport så blir vargar som jagas hårt så stressade att de får nedsatt immunförsvar som i sin tur kan leda till skabb. Men gäller detta även för svenska vargar? Vi har frågat Jan Bergstam från Rovdjursföreningen.

I söndags kördes en varg på i Lingbo, Hälsingland, som senare avlivades. Vargen var kraftigt skabbangripen. Tidigare i januari har en svårt skabbangripen varg i värmländska Östmark avlivats och en skabbangripen varg hittats död i Blecket öster om Rättvik i Dalarna. I utkanten av Östmarkareviret sydöst om Oslo avlivades också en nästan helt avpälsad skabbangripen hanvarg.

I Sverige är det ganska vanligt med skabbangripna vargar. När vargar drabbas av skabb är förloppet det samma som hos rävar. Klåda och håravfall är två signifikanta symptom. Sjukdomen leder i regel till att djuret svälter eller fryser ihjäl, enligt Länsstyrelsen. Tidigare har tre hela vargfamiljer i Hasselfors, Loka och Nora i Örebro län, försvunnit på grund av skabb.

Enligt en studie (2014) vid University of Calgary i Kanada så blir vargar som jagas hårt så stressade att de får nedsatt immunförsvar. Författarna menar att detta i sin tur orsakar sjukdomar som skabb. I studien har forskarna studerat de vargflockar som jagas hårt uppe på tundran i de nordvästra territorierna i Kanada. Genom att undersöka hormonnivåerna i hår från vargarnas päls och jämföra dem med hormonerna i hår från andra vargar har det visat sig att hormonet kortisol var mycket högre hos de hårt jagade vargarna.

I norra Kanada så fångas vargar i fällor eller jagas med skotrar för pälsens skull. I vissa områden ser myndigheterna till att antalet vargantalet hålls nere så att de inte kan konkurrera om viltet.

Judit Smits, professor på the Faculty of Veterinary Medicine, och en av författarna till studien säger:

– Vi vet från andra arter som hundar att kroniskt höjda hormonnivåer leder till att immuniteten förträngs vilket betyder att de blir mer mottagliga för sjukdomar. De blir helt enkelt inte lika väl rustade att klara livets dagliga utmaningar.

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-frida-hermansson/

Varg i hägn. Foto: Frida Hermansson 

Forskarna fann också förhöjda nivåer av progesteron, ett hormon som produceras under graviditeten. Normalt finns bara en hona i vargflocken som är gravid så ett stort antal gravida honor i en flock innebär ”en trasig social struktur som stör deras normala reproduktionsstrategier”, säger Smits. Hon menar att studien visar att effekterna av jakten är en ständig stress som sätter ned immunförsvaret, ökar reproduktionen och ger en potentiellt rubbad social struktur för vargarna.

Natursidan frågar Jan Bergstam på Rovdjursföreningen om det som står i rapporten även kan gälla för svenska vargar: Att de har jagats och blivit stressade, fått nedsatt immunförsvar och kanske därför har drabbats av skabb. Jan Bergstam har följt de svenska vargarna under många år, ända sen 1983. Han vill understryka att rapporten enbart gäller kanadensiska vargar.

– I Sverige jagas inte vargarna kontinuerligt på samma sätt vilket innebär att de inte utsätts för lång och tärande stress genom jakt. För det mesta lever svenska vargar i en vargfamilj ostörda. Om de jagas så pågår jakten under en relativ kort tid.

En annan faktor som skiljer svenska vargar från kanadensiska är att svenska vargar har ungarna hos sig under ett år innan ungarna lämnar familjen.

– I Kanada är ungarna kvar två år i familjen innan de lämnar den. Anledningen är att i Kanada är bytesdjuren större än i Sverige som exempelvis karibou och bisonoxar, vilket kräver att flera vuxna djur hjälper till att fälla dem. Det kan vara en anledning till att det finns fler löpande varghonor i de kanadensiska vargflockarna.

Jan Bergstam säger att de skabbangripna vargarna som nyligen dött eller avlivats kan i princip ha varit vandringsvargar som inte tillhörde något revir.Han säger att det är angeläget att Länsstyrelsen följer upp vargarna i de närliggande revir där de skabbangripna vargarna har påträffats, för att se om fler har skabb.

– Om fler vargar är skabbangripna bör man avblåsa eventuell jakt, säger Jan Bergstam.

Källor: Svenska RovdjursföreningenLänsstyrelsen, Kanadensisk rapport