Fyra gånger fler fall av älgsjukan än förväntat

Älgtjur. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Älgtjur. Foto: Marie Mattsson 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har i ett par års tid fått in rapporter och hela älgar med stora hudsår på ryggen. I år är den här älgsjukan betydligt värre än väntat.

Älgarna som SVA fått in har haft kraftiga hudsår på ryggen. I en del fall har skabbdjur hittats och ofta förekommer rikligt med bakterier, men det är fortfarande okänt vad som orsakar sårskadorna.

Älg i dimma. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

Älg i dimma. Foto: Maths Nilsson 

I år bad SVA jägare rapportera in fynd av älgar med hudsår och resultatet var långt större än väntat.
– Det är svårt att veta omfattningen. Vi trodde väl att vi skulle få in 20, 30, 40 fall och vi har kanske fått reda på 150. Det var mycket mer omfattande än vad vi någonsin trodde, säger statsveterinären Torsten Mörner.

Det enda som SVA kommit fram till är att det i princip bara är tjurar som drabbas, att de har oftast har stora horn och att fynden har gjorts i södra Sverige. Enligt SVA kan det tyda på att det är något som sprider sig söderifrån in i Sverige.

Ett annat problem som drabbat älgar de senaste åren är att tjurar fäller sina horn tidigt på hösten i oktober eller november istället för i januari som normalt. Det har i vissa fall lett till att jägare råkat skjuta hornlösa älgtjurar som de trott var hondjur.

– Det känns mycket angeläget att utreda grundorsaken till dessa två nya problem hos våra älgar, skriver SVA på sin webbplats.

Källor: SVT Nyheter och SVA