Fynd av invasiv fisk efterlyses

Svartmunnad smörbult. Foto: U.S. Fish & Wildlife Service via Wikimedia

Svartmunnad smörbult. Foto: U.S. Fish & Wildlife Service via Wikimedia

År 2008 gjordes det första fyndet av svartmunnad smörbult i svenska vatten. Det är en invasiv art som härstammar från bland annat Kaspiska Havet och Svarta Havet, varifrån den spridit sig via fartygs barlasttankar. Numera anses den etablerad i delar av Östersjön.

– Den svartmunnade smörbulten är utpekad som en av de arter som utgör stor risk för fiske och vattenbruk om den etablerar sig, säger Ann-Britt Florin, docent i ekologi vid Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Det verkar nu som att arten sprider sig snabbt även i svenska vatten, men tyvärr fångas detta inte riktigt upp i den normala miljöövervakningen enligt Havs och Vattenmyndigheten. De vill därför att privatpersoner rapporterar in fynd av arten på antingen Artportalen eller SLU:s hemsida för att få bättre koll på artens spridning.

Källa: Havs och Vattenmyndigheten