Frukt från gamla träd i städer ger mer näring än kommersiellt odlad frukt

Äppelträd. Foto: Erich Ferdinand via Flickr https://www.flickr.com/photos/erix/

Äppelträd. Foto: Erich Ferdinand via Flickr 

Bortglömda fruktträd från äldre fruktodlingar har återupptäckts i olika städer i USA. Frukten har visat sig vara mer näringsrik än köpt frukt och den innehåller heller inga gifter. Något som har förvånat forskare.

Gamla äppelträd står kvar lite överallt i våra städer och villaområden och ger frukt, många äldre äppelsorter som inte går att få tag i längre, foto: Mark Shirley via Flickr https://www.flickr.com/photos/75976021@N00/2197196783/in/photolist-4mad4a-b6LJnF-ngxAB6-nkTudn-4mefYS-4mac2x-4mef4w-KKELE-srzAQJ-nfZkUE-frCJ1R-oHBS3X-Jurep-n9rKkz-armk7P-oV14By-p7vZCP-4ma9Fe-4maaEX-p5Hn4j-pVDcUw-oVRy6o-dtxkMP-aqezdV-aqeuVM-aqeA2v-aqh67y-aqh5x9-aqetCR-aqens2-aqewrK-aqh1r5-aqew7a-aqejez-aqeykr-aqeqMF-aqepeH-aqh9wo-aqezy4-aqerbM-aqevXc-aqhh39-aqgZFG-aqehjH-aqex1P-aqgX9y-aqeyTF-aqeheM-aqer64-aqh11E

Gamla äppelträd står kvar lite överallt i våra städer och villaområden och ger frukt, många äldre äppelsorter som inte går att få tag i längre, foto: Mark Shirley via Flickr

Forskare från Wellesley College och League of Urban Canners (LUrC) i USA har analyserat frukt från äldre fruktträd i städer. Träden är kvarlämnade från äldre fruktodlingar från tidigt 1900-tal i odlingar som har försvunnit genom stadsplaneringen. Äpplen, persikor och körsbär och olika örter analyserades för att hitta bly och andra föroreningar. Men frukten och örterna visade sig vara förvånansvärt giftfria och utan höga halter av stadsföroreningar. Dessutom visade proverna att både örter och frukt var mer näringsrika i jämförelse med motsvarande produkter som säljs i affärerna.

Förr användes arsenik som ett bekämpningsmedel i fruktodlingar och forskarna förväntade sig att hitta spår av arsenik i sina prover, men så blev inte fallet. Istället visade sig frukten från de gamla träden i städerna ha ungefär 2,5 gånger mer järn och kalcium än köpta äpplen. Professor Dan Brabander från Wellesley College som ledde studien, säger:

– När frukt odlas kommersiellt blir jorden väldigt utarmad. I städerna kan kanske de äldre fruktträden uppta mikronäringsämnen från en större och mer varierad omgivning.

– Det är viktigt att tänka på att denna studie inte visar att all frukt odlad i städer är giftfri. Lokala miljöer kan variera mycket och föroreningar är en stor anledning till att träd dör. Ofta kan gamla fruktträd stå precis vid en tungt trafikerad motorled som inte fanns där när trädet planterades, påpekar Brabander.

Källa: EurekAlert!GSA