Gå till innehållet

Frankrike har förlorat en tidigare vanlig häckfågel

Svartpannad törnskata. Foto: Daniel Pettersson

Under 1900-talet var svartpannad törnskata en vanlig häckfågel i Frankrike. I år misslyckades det enda kvarvarande paret med häckningen enligt BirdGuides.

Innan första världskriget fanns svartpannad törnskata i stora delar av Frankrike. Efter andra världskriget och till följd av förändringarna i jordbruket minskade populationen snabbt i antal och i slutet av 1900-talet fanns den bara kvar i gräsmarker i Aude och Hérault i södra Frankrike.

LÄS ÄVEN: • Mindre åkrar och fler grödor ger tydligt större biologisk mångfald

Det fortsatte dock häcka 40-50 par i området, men sedan började återigen en minskning till 27-36 par år 2007 och 17-20 par 2014. 2019 hittades enbart ett häckande par i Frankrike och de lyckades inte få några ungar på vingarna. Det är första gången i modern tid som svartpannad törnskata inte lyckas med en enda häckning i landet.

Den svartpannade törnskatan lever i varierad jordbruksmark där den framför allt äter ryggradslösa djur. Minskningen i antal antas bero på klimatförändringar, men också ett industrialiserat jordbruk med ökad användning av bekämpningsmedel, stora monokulturer och minskad biologisk mångfald. Även försämrade livsmiljöer och klimatförändringar på övervintringsplatserna har bidragit till artens minskning. Dessa områden söder om Sahara drabbas nu allt oftare av kraftigare torrperioder.

LÄS ÄVEN: • EU-utskott röstade för fortsatt industriellt jordbruk utan miljökrav

I stort sett årligen upptäcks någon svartpannad törnskata även i Sverige, men arten tillhör inte våra häckfåglar. Den kan vara svår att skilja från en varfågel, men är mindre och vuxna individer har ett svart band i pannan och en något laxrosa färg på magen, till skillnad från varfåglar.

Källa: BirdGuides

Mer att läsa