Gå till innehållet

Framgångsrikt 2016 för projektet att stoppa mårdhunden i Sverige

Mårdhund i Finland. Foto: Jukka A. Lång, CC BY 3.0

Mårdhundar och tvättbjörnar anses vara invasiva arter i Sverige som skulle hota vår inhemska fauna om de etablerar sig. Därför arbetar Svenska mårdhundsprojektet med att minimera förekomsten i landet. Enligt Viltnytt från Naturvårdsverket var projektet framgångsrikt 2016 och sammanlagt oskadliggjordes 46 mårdhundar under året.

Mårdhundarna importerades till Sovjetunionen under 1920-1950-talet för att öka antalet pälsdjur för jakt. Sedan dess har arten spritt sig västerut i Finland och även under 2000-talet nått Norrbotten i Sverige. De är inte önskvärda i Sverige eftersom de kan ställa till stor skada för inhemska fåglar och groddjur. Dessutom sprider mårdhundarna rabies.

I dagsläget jobbar Mårdhundsprojektet, som är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och flera myndigheter i Sverige, med tips från allmänheten, viltkameror och med att släppa ut sterila, sändarförsedda mårdhundar. Eftersom arten är monogam (lever med en partner) kan de vandra långa sträckor för att hitta en hona eller hane, som då även mårdhundsjägarna kan hitta och oskadliggöra.

– Projektet summerar 2016 som ett framgångsrikt år och bedömer att mårdhundspopulationen i Sverige är under kontroll och fortsätter att minska, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

2016 tog Mårdhundsprojektet emot tips från allmänheten om 616 möjliga mårdhundar och 17 tvättbjörnar, men ingen av tvättbjörnsrapporterna kunde bekräftas. Däremot oskadliggjordes 40 vuxna mårdhundar och sex valpar.

I framtiden ska insatserna göras ännu mer effektiva med hjälp av ny forskning och ny utrustning, så som kamerasystem. Dessutom utbildas fler högskolestudenter, jägare och allmänhet om projektet och 14 nya personer har också under 2016 utbildats till “arvodister”. Dessa jägare är spridda över landet och kan snabbt följa upp observationer och tips från allmänheten om mårdhundar eller tvättbjörnar för att eventuellt bekräfta om rapporterna stämmer.

LÄS ÄVEN: • Svenskt mårdhundsprojekt prisas av EU

Den nya forskningen har bland annat upptäckt att mårdhundar kan plundra nästan 100 procent av alla fågelbon på skärgårdsöar som mårdhundar spritt sig till. Projektet har också börjat med att släppa ut sterila, farmade mårdhundar, försedda med sändare, som söker sig till vilda individer. På så sätt blir det lättare att hitta mårdhundarna i naturen och därmed också att fortsätta minska stammen även om det bara finns ett fåtal vilda individer.

Mårdhundsprojektet finansieras av Naturvårdsverket och utsågs 2015 till ett av EU:s bästa naturvårdsprojekt.

Källa: Naturvårdsverkets Viltnytt

Mer att läsa