Fossilfritt Sverige förebild i brittisk media

I dag är Sverige på tapeten i tidningen The Guardian, vad gäller klimatfrågan. Åsa Romson uppmanar resten av Europa att bli helt fossilfritt och i en annan artikel tas Växjö upp som en europeisk förebild.

Åsa Romson har skrivit en artikel i The Guardian om att Sverige ska gå före som en förebild för andra länder i omställningen till 100 procent förnybara källor. Med initiativet ”Fossilfritt Sverige” utmanar Åsa Romsom de andra länderna i Europa att ta efter.

I en annan artikel på Guardians webbsida tas Växjö upp som en ”grön” föregångsstad i omställningen till 100 procent fossilfritt till år 2030. Staden beslöt redan 1991 att de skulle satsa på att bli helt fri från fossila bränslen. Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Växjö Bo Frank (M) intervjuas och han säger att varje medborgare måste ta sitt eget ansvar och delta i klimatomställningen. Man måste börja med sig själv – hur man kör bil, vad man köper, hur man använder transporter, värme och elektricitet.

Förändringen till att göra Växjö till en grön stad är imponerande, skriver The Guardian. CO2-utsläppen per invånare var 2,4 ton förra året, vilket är bland det lägsta i Europa och har sjunkit med 48 procent från när staden började mäta utsläppen 1993.

Bo Frank säger att Växjö har lyckats tack vare att inkomstskatten går direkt till kommunerna vilket ger handlingsfrihet för hur pengarna ska fördelas. Han säger också att de åtta partier som finns i Växjö är överens när det gäller den gröna agendan.

– Vi behöver inte ens debattera om det lokalt, säger Bo Frank, det är som om vi hade åtta gröna partier. Bo Frank känner sig optimistisk över att klara klimatmålen. Det handlar mycket om att politiker måste våga ta beslut, säger han. Kommunpolitiker kan göra ett bättre jobb än regeringen vad gäller klimatet, eftersom de arbetar närmare folket.

Källor: Guardian och Guardian