Gå till innehållet

Fortsatt långsam förbättring för vitryggig hackspett

Jämfört med 2022 och 2023 lyckades de vitryggiga hackspettarna i år med en till häckning och 202 är därmed ett rekordår för arten på 2000-talet.

Att tolv vityggiga hackspettspar lyckas med häckningen 2024 är ett glädjebesked med tanke på att bara elva par lyckades 2022 och 2023 och att enbart sju par fick ungar 2021. Men det är fortfarande en katastrof jämfört med i början på 1900-talet då arten var vanlig i stora delar av landet.

– Den vitryggiga hackspetten trivs i gamla lövskogar med mycket död ved, vilket är en miljö som till stor del försvunnit från Sverige på grund av kalhyggesbruket. Förutom att vi föder upp ungar som släpps ut går projektet också ut på att restaurera dessa miljöer, så att vitryggen trivs och kan föröka sig själv, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Genom att restaurera lövskog hjälps också minst 200 andra hotade och rödlistade växt-och djurarter som är beroende av samma slags skogsmiljöer. Naturskyddsföreningen har drivit projekt vitryggig hackspett sedan 1990 och genomför restaureringarna i samverkan med flera länsstyrelser, skogsägare och skogsbolag.

Hur restaureringen har fungerat finns att läsa i den här artikeln.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa