Första filmbeviset: Amurtigrar förökar sig återigen i Kina

Amurtiger med unge i hägn. Foto: Davepape via Wikimedia

Amurtiger med unge i hägn. Foto: Davepape via Wikimedia

En av Världsnaturfondens kamerafällor i naturreservatet Wangqing i Kina har för första gången filmat en vild amurtigerfamilj. Efter sju års arbete i området har narutorganisationen bevis för att deras bevarandearbete med amurtigern lönar sig.

Filmen från en av områdets över 100 infraröda kameror visar en amurtigerhona och hennes två ungar, som beräknas vara drygt ett halvår gamla. Det är därmed det första filmade beviset på att vilda amurtigrar förökar sig i området.

På 1940-talet återstod bara knappt 40 amurtigrar på grund av jakt. 1947 beslutade Ryssland om att ge amurtigrar fullt skydd och idag återfinns runt 400 amurtigrar i världen, varav de flesta i Ryssland. Faran är dock inte över för det majestätiska djuret.

– Brist på bytesdjur är ett stort hot mot vilda amurtigrar. Vi arbetar med att återetablera amurtigrarnas bytespopulationer med hjälp av restaurering av livsmiljöer och projekt mot tjuvjakt. Nu med den här filmen, är det tydligt att allt vårt hårda jobb lönat sig, säger Shi Quanhua, chef för WWF-China Asian Big Cats Program.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=mEgunhg8r58″]

Källa: GrindTV och WWF