Förslag på minskat fiske i 15 000 km2 skyddade områden

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram förslag på att 15 000 kvadratkilometer av befintliga marina skyddade områden får skärpta regler kring fiske. Det motsvarar 10 procent av Sveriges havsområden.

Dessa områden har redan ett viss skydd, men i de nya förslagen stärks skydden genom att fiske som hotar specifika naturvärden regleras ytterligare eller förbjuds. Det kan till exempel vara för att skydda koraller, fiskar, sjöfåglar och tumlare.

– Det är länsstyrelserna som beslutar om och inrättar de marina skyddade områdena. Vår roll är att stötta och vägleda länsstyrelserna samt att skapa förutsättningar för ett hållbart fiske i dessa områden. I vissa områden kan olika typer av fiske mycket väl få fortsätta om fisket inte innebär att bevarandevärdena skadas, säger Lena Tingström, utredare vid HaV.

Förslagen baseras på en treårig satsning på marint områdesskydd, som regeringen stöttat med 130 miljoner kronor. HaV har nu skickat ut förslagen på remiss till exempelvis fiskets organisationer, miljöorganisationer, länsstyrelser och kommuner.

– Detta är en viktig pusselbit. Om dessa förslag införs tar vi ytterligare ett steg mot att införa ett effektivare skydd och skapa förutsättningar för ett hållbart fiske. Förhoppningen är att vi kan arbeta vidare med EU:s nyligen antagna mål om att skydda 30 procent av haven till år 2030. Det skulle vara en fördubbling mot dagens yta på cirka 15 000 km2, säger Jakob Granit, generaldirektör för HaV.

LÄS ÄVEN:
Sverige och 12 andra länder: Skydda 30% av världshaven
Världens länder svek löfte om skyddat hav

Källa: Havs- och vattemyndigheten