Forskare oroas över ny sorts antibiotikaresistens

Det är troligen så här grisar vill ha det om de själva får välja. Foto: Marie Gillander http://www.natursidan.se/fotografer/marie-gillander

Resistenta bakterier har hittats i grisar. Foto: Marie Gillander 

Brittiska och kinesiska forskare har gjort en oroande upptäckt, de har hittat bakterier som utvecklat resistens mot polymyxin, den enda grupp av antibiotika som bakterier inte utvecklat resistens mot, fram tills nu.

De fann resistensen hos bakterier i både grisar och patienter i Kina och det handlar om ett flertal vanliga och potentiellt sjukdomsalstrande bakterier som E-coli. En viss resistens mot en del polymyxin-preparat har tidigare existerat men då har det rört sig om resistens som funnits i bakteriens kromosomer som då bara förs vidare när cellen delar sig. Nu finns resistensgenen även i så kallade plasmider, en ringformad DNA molekyl som bakterien kan överföra till andra bakterier. Något som forskarna ser som mycket oroväckande.

I EU har försäljningen av antibiotika till djur minskat under de senare åren i de flesta länderna, men inte i Spanien. En spansk EU-representant har till och med nyligen föreslagit att lagarna för att ge boskap antibiotika i förebyggande syfte ska luckras upp.

Källa: SVT