Forskare bidrar med DNA-verktyg för att sätta fast tjuvjägare

Indisk pansarnoshörning. Foto: Amey950, CC BY-SA 4.0

Med hjälp av unika DNA-markörer har forskare vid Wildlife Institute of India (WII) tagit fram bevis för tjuvjakt på noshörningar. Med den nya tekniken kan det räcka med lite jord med blodstänk eller en kula för att identifiera en specifik noshörning och därmed lättare att koppla en person till en tjuvskjuten noshörning.

Det är första gången som forskare tagit fram de unika DNA-spåren som bevis för tjuvjakt på den hotade indiska pansarnoshörningen. Projektet är en del av ett stort system som skapat en katalog för indiska pansarnoshörningars DNA. Databasen kan både hjälpa till med bevarandeåtgärder och användas för att underlätta bevisningen i tjuvjaktsfall.

Databasen har byggts upp genom att samla in avföring från noshörningarna och på så sätt hitta och identifiera 406 individer. Genom att analysera beslagtagna noshörningshorn kunde de kopplas till rätt population och därmed också var tjuvjakten sker, vilket är en viktig upplysning för polisen och för organisationer som jobbar med att bekämpa tjuvjakten.

Det har räckt med jord med blodstänk eller en kula för att forskarna ska kunnat koppla beslagtagna horn till en specifik tjuvskjuten noshörning.

I dagsläget finns det ungefär 3 500 indiska pansarnoshörningar i Indien. Forskarna menar att deras analys av DNA gör att de kan spåra varje individ i denna population. Arbetet med DNA-databasen kräver fortfarande en del ytterligare utveckling, men målet är att utvidga den till andra länder.

LÄS ÄVEN:
Växtbekämpning för att rädda den indiska pansarnoshörningen
• Naturvårdsexpertens nya bok om tigrar, noshörningar och elefanter
Illegal handel – en både komplex och enkel fråga

Källa: British Ecological Society