Förbud mot utvinning av olja och gas utreds

Öland. Foto: Erik Hansson

Gripen Gas vill borra efter olja och gas på Öland. Foto: Erik Hansson

Regering har gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) uppdraget att utreda ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas, enligt Alltinget. Beskedet välkomnas av båda vänstern och högern samt av kommuner på Öland.

Två kommuner på Öland för en strid mot det bolag som vill leta efter skiffergas. Det handlar om att försvara det dyrbara dricksvattnet.

– Det finns en stor risk att grundvattnet kontamineras redan vid provborrningar. Det går inte att riskera det. Varje vattendroppe är viktig här på Öland, säger Henrik Yngvesson (M) till Alltinget.

Förra hösten motionerade Centerpartiets Anders Åkesson och Per-Ingvar Johansson om ett förbud men det avslogs av riksdagen. Anders Åkesson säger till Alltinget att nuvarande lagstiftning inte ger stöd att säga nej till prospektering.

– Bara det att man tillåter provborrning i en tid när man har stora problem med färskvattentillgången skapar stor oro. Det är en provokation, säger han.

Centern och Vänsterpartiet driver frågan om ett förbud. Även Miljöpartiet har gjort det tidigare men i regeringsöverenskommelsen stannade det vid skrivelsen om att ”inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas”

SGU ska senast den 10 april lämna sin utredning av ”vad ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas innebär och beskriva konsekvenserna av om ett förbud införs” till regeringen.

Källa: Alltinget