Floridas gräshoppsparv närmar sig utrotning – från 1000 till 40 på 13 år

I Florida ser det allt mörkare ut för deras gräshoppsparv. 2004 beräknades det finnas 1000 individer kvar. I dagsläget är det enbart ungefär 40 kvar och underarten kan vara utrotad om 2-3 år.

Floridas gräshoppsparv är en underart till gräshoppsparv som anses skilja sig distinkt från andra gräshoppsparvar. Den är alltså inte klassad som en egen art, men har fått sitt namn eftersom den bara lever i Florida.

Hoten mot sparven i Florida är många. Ungarna äts av invasiva eldmyror, extrema väder översvämmar sparvarnas bon och deras livsmiljöer exploateras.

– Det är en symbol för att allt inte står rätt till i ekosystemet och det är verkligen sorgligt eftersom de här sparvarna antagligen levt i den här delen av Florida i över 10 000 år, säger Larry Williams på U.S. Fish and Wildlife Service till WUSF Public Radio.

Läget är så akut att det nu diskuteras att försöka fånga in de kvarvarande grässhoppsparvarna av underarten för att kunna föda upp dem i skyddade miljöer innan de släpps ut igen. En riskabel strategi som snart kan vara sparvens enda hopp.

Källor: Phys.org, TBO och Audubon