Flera delstater i USA förbjuder mikroplast

Plast och skräp, som riskerar att hamna i haven. Foto: Venkat2336. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic_waste_at_Batlapalem,_Andhra_Pradesh.jpg#/media/File:Plastic_waste_at_Batlapalem,_Andhra_Pradesh.jpg

Plast och skräp, som riskerar att hamna i haven. Foto: Venkat2336. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Flera amerikanska delstater ska fasa ut de små plastkulorna som finns i väldigt många produkter så som tvål, tandkräm och duschkräm till 2020. Detta för att skydda fisk och havsmiljö och eftersom det finns naturliga alternativ. EU ligger efter när det gäller liknande beslut.

Flera företag i Kalifornien ersätter nu mikroplasterna med naturliga material, exempelvis malda fruktkärnor. Nyligen beslutade även den amerikanska delstaten Illinois att agera. De förbjöd kosmetika och hygienprodukter som innehåller plastkulor. Produkter med mikroplast kommer att fasas ut och få säljförbud under den närmaste femårsperioden. New York väntas följa efter.

Plastkulorna finns främst i avloppsvattnet men filtreras inte bort i reningsverken eftersom de är för små. Mikroplasten hamnar till slut i havet där fiskar och andra havsdjur får dem i sig. Mer än varannan havssköldpadda och 90 procent av alla havsfåglar har fått i sig plast. Plasten innehåller olika gifter och i Östersjön har forskare kunnat påvisa att den påverkar fiskar ”väldigt negativt”.

Prover från Atlanten, Medelhavet och Indiska Oceanen visar att enorma mängder mikroplast har samlats nere i djuphavssedimentet. Detta enligt ett brittiskt och spanskt forskarteam som har jobbat i flera år med forskning om mikroplast i haven. Mikroskopiska plastfibrer från bl a cigarettfimpar och fleecetröjor, har hittats från 300 meters djup i Medelhavet ner till 3 000 meters djup. Volymerna är stora med 1 000 gånger högre koncentration av plast på botten jämfört med i havsytan. Professor Lucy Woodall, från Natural History Museum i London säger:

– Det här är bara toppen på ett isberg. Fibrerna finns överallt i våra hav i stora mängder.

Användningen av plast är snart uppe i 100 kilo per person och år i Europa. En studie från 2014, har beräknat att det finns mer än 5 triljoner plastbitar i världens hav med en vikt på nästan 269 000 ton. Men andra forskare säger nu att denna siffra är alldeles för låg eftersom det bara är 0,1 procent av den årliga globala plastproduktionen.

I ett enda cigarettfilter finns det tusentals mikroskopiska plastfibrer, och fimpar hamnar ofta i havet. I USA, Kanada, Australien och Japan insamlas och återvinns nu plasten i fimparna. Plasten används för att tillverka industriprodukter, genom ett projekt som heter Cigarette Waste Brigade. Ett pilotprojekt för återvinning av cigarettfimpar ska snart även startas upp i Storbritannien.

I Sverige har hittills enbart Göteborg utannonserat ett förbud mot mikroplast, men i augusti gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och åtgärda de viktigaste källorna till föroreningarna.

Källor: The Guardian, SVD och The Guardian