Gå till innehållet

Flera besked på sistone: Rovfåglar räddas från vindkraftparker och bergtäkt

Juvenil kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Juvenil kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi 

Flera beslut den senaste veckan har gett rovfåglar företräde gentemot planerade vindkraftparker, samt en bergtäkt. Det gäller bland annat sex vindkraftverk som planerades att byggas nära fågelparadiset Hornborgasjön.

Vindkraftpark vid Hornborgasjön stoppad
Vindkraftparken skulle byggas på Nordbillingen i Skara kommun av företaget Vallebygdens vind. De fick först nej på sin ansökan hos länsstyrelsen, men överklagade beslutet. Nyligen avslog mark- och miljödomstolen deras överklagan. Anledningen är att Hornborgasjön, som ligger i närheten, har stor betydelse som fågelsjö. Det anses finnas risk för att fåglar, så som havsörnar, skadas och bolaget ska inte ha lyckats visa att den valda platsen är den mest lämpliga.

Vindkraftsföretaget menar dock att deras kameraövervakning av området avslöjat att fåglarna tar en annan väg och inte utsätts för så stort hot från vindkraftverken som mark- och miljödomstolen påstår. Bolaget överväger att överklaga beslutet.

Fiskgjusar slipper bergtäkt som granne
I Luleå är det häckande fiskgjusar som mark- och miljödomstolen tar hänsyn till. En bergtäkt planerades mindre än 300 meter från ett fiskgjusbo i en äldre tall, men länsstyrelsen avslog det förslaget och även mark- och miljödomstolen gick på samma linje. Företaget hävdar att de skulle förbättra möjligheterna för fiskgjuseparet genom att bygga en eller flera bättre boplatser på andra håll.

Kungsörnar på Gotland stoppar vindkraft
I ett fall på Gotland godkände först länsstyrelsen etableringen av en vindkraftanläggning i Hangvar på norra delen av ön. Ärendet överklagades och nyligen stoppade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutet. Det blir ingen vindkraft i området eftersom det bara är 500-1500 meter till ett kungsörnsbo. Det får inte byggas vindkraftverk närmare än två kilometer från ett örnbo.

– Det var ytterligare en vinst för naturvården som visar på vikten av den ideella naturvårdens existens, säger Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening, till BirdLife Sverige.

Föreningen har påpekat det olämpliga med att exploatera området sedan projektet startade, men enligt Måns Hjernquist gjorde det anlitade konsultbolaget “minst sagt märkliga bedömningar”.

Källor: Skövde Nyheter, Norrländska Socialdemokraten och SOF BirdLife

Mer att läsa