Fler lodjur än på över tio år i Östergötland

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson 

När länsstyrelsen i Östergötland inventerade lodjur i vintras kom de fram till att antalet lodjur i landskapet var större än det varit sedan inventeringarna inleddes för drygt tio år sedan. Snart finns det så mycket lodjur som länsstyrelsen föreslagit. 

Trots den kraftiga ökningen har det dock inte varit några större konflikter med djurägare, enligt Mia Kjällander som är ansvarig för rovdjursinventeringen på länsstyrelsen i Östergötland.

Om lodjursstammen i Östergötland skulle fortsätta öka, från dagens ungefär sex föryngringar (hona med ungar) till sju eller fler så kan det bli tal om jakt på lodjur i landskapet, men det beror på hur det går för lodjuren i närliggande områden.

– Länsstyrelsen ingår i södra förvaltningsområdet som idag har en miniminivå på 18,5 föryngringar, men man har en ambition om att uppnå till 23 och först då kan man överlämna rätten till licensjakt till sydlänen gemensamt, säger Mia Kjällander till P4 Östergötland.

Enligt den senaste inventeringen av landets lodjur finns det ungefär 1020 individer i Sverige och beståndet ökar i de norra delarna, åtminstone jämfört med bottenvintern 2013/2014. Mellan 2008 och 2014 halverades den svenska lodjursstammen.

Källa: P4 Östergötland