Fler än var sjätte varg i Sverige verkar ha dött på ett år

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-frida-hermansson/

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson 

I fjolårets räkning av antalet vargar i Sverige beräknades det finnas 415 individer. Nu är årets inventeringsresultat klart och det kan konstateras en kraftig minskning till cirka 340 vargar. Fler än var sjätte varg verkar ha dött sedan förra året.

Naturvårdsverket skriver att det kan bero på flera naturliga faktorer så som hur många som föds och dör per år, men menar också att licensjakt, skyddsjakt samt illegal jakt också är anledningar till den minskade vargstammen.

Vargpopulationen, familjegrupper och par vintern 2015/16. Källa: Viltskadecenter och Rovdata.

Vargpopulationen, familjegrupper och par vintern 2015/16. Källa: Viltskadecenter och Rovdata.

– I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen baseras på föryngringar vilket är i stort sett är desamma som familjegrupper, säger Maria Hörnell Willebrand, chef enheten för viltanalys.

Enligt Naturvårdsverket kan vi vänta oss en ökning igen vid nästa års inventering då det hittats många revirhävdande par.

Samtidigt medger verket att de kan behöva uppdatera sin inventeringsmodell då den baseras på en tid när vargpopulationen var betydligt färre än i dag. Felmarginalen är så pass stor att antalet vargar kan variera mellan 269 och 442 individer. En ny populationsberäkning är beställd.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, menar att vargstammen fortsätter öka.
– Sett över några år så kan vi slå fast att vi har en vargstam som ökar och kommer att öka. Men bilden nu blir att antalet vargar minskat kraftigt, vilket ger en fel bild, säger han till Dalarnas Tidningar.

En positiv utveckling för vargarna är att de inte är lika inavlade längre. Sedan år 2007 har den så kallade inavelskoefficienten minskat från över 0,3 till strax under 0,25. Inavelskoefficienten för ungar till syskon är 0,25, medan den är 0,13 för avkommor till kusiner.

Den största delen av den svenska vargstammen finns i Dalarna och Värmland samt i länen Örebro, Gävleborg, Västmanland och delar av Västra Götaland.

Källa: Naturvårdsverket