Fjärilen som närmar sig utrotning i Sverige

Veronikanätfjäril
Veronikanätfjäril. Foto: By Zeynel CebeciOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Länsstyrelsen i Kalmar har letat noga i området där veronikanätfjärilen tidigare setts till, men den verkar nu vara utrotad från Småland. Därmed återstår troligen bara en enda plats i hela landet för Sveriges mest utrotningshotade fjäril.

De senaste årtiondena har veronikanätfjärilen minskat kraftigt i antal i Sverige, snabbare än någon annan dagfjäril. Idag klassas arten som akut hotad i rödlistan och de två platser som den hittats på de senaste åren hålls hemliga för att inte människor skulle råka störa arten.

Trots omfattande naturvårdsinsatser med slåtter för att hålla markerna öppna verkar nu veronikanätfjärilen vara utrotad även från Småland.

Därmed återstår troligen bara en plats i Västmanland där några exemplar hittats på en yta på bara några hektar. Eftersom veronikanätfjäril är väldigt lik skogsnätfjäril har det tagits DNA-prover på de Västmanländska fynden för att man ska vara säker på att det är rätt art.

Om det visar sig vara skogsnätfjärilar, så kan Sverige ha förlorat en dagfjärilsart 2019.

LÄS ÄVEN:
Extremtorkan 2018 har satt spår hos Sveriges fjärilar
Naturvårdsinsatser med lagom bete har gynnat hotad fjäril
Naturupplevelsen: Tio års letande efter en av Sveriges kräsnaste fjärilar

Källor: SVT Småland och Artfakta