Gå till innehållet

Fjärilar hotas av att vakna tidigare i varmare klimat

Sorgmantel. Foto: Dean Morley via Flickr https://www.flickr.com/photos/33465428@N02/

Sorgmantel. Foto: Dean Morley via Flickr 

De dagfjärilar i Sverige som övervintrar som vuxna fjärilar vaknar numera i snitt en vecka tidigare jämfört med för 20 år sedan. Det kan bero på ett varmare klimat och riskerar att leda till färre överlevande fjärilar.

Det har redan rapporterats om fjärilar på flera håll i landet i vår artikel om Vårtecken 2015 och faktum är att fem fjärilar som övervintrar som vuxna; citronfjäril, påfågelöga, vinbärsfuks, sorgmantel och nässelfjäril, vaknar allt tidigare om våren.

– Detta mönster är särskilt tydligt för fjärilar som flyger tidigt på säsongen och som övervintrar som fullvuxna fjärilar eller i puppstadiet, exempelvis nässelfjäril, citronfjäril och aurorafjäril. Resultaten visar också att inte alla arter flyger tidigare på säsongen. Arter som flyger sent på säsongen, som t.ex. sandgräsfjäril, flyger nu ännu senare, säger Bengt Karlsson, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Bengt Karlsson oroar sig för att detta kommer leda till att färre fjärilar överlever eftersom växterna inte hunnit växa tillräckligt för att fjärilarnas larver ska få i sig tillräckligt med föda.

Fjärilar vaknar tidigare även i andra länder och data från Sverige stämmer väl överens med data från Storbritannien enligt Bengt Karlsson.

En studie från USA visar dock att 8 av 20 studerade arter numera hittas senare än för 13 år sedan. Detta gäller framför allt stadslevande fjärilar och fjärilar som flyger om sommaren. En teori är att ett varmare klimat och en ökande urbanisering ger en alltför varm miljö för fjärilarnas larver och puppor och att de därför helt enkelt fördröjer sin utveckling.

Mer att läsa