Fiskguiden 2016 – Grönt för västkusträka, sämre för Östersjötorsken

Fiskguiden. Bild: WWF

Fiskguiden. Bild: WWF

Idag lanserade Världsnaturfonden WWF Fiskguiden 2016 för att vägleda konsumenter om vilka fiskar det är okej att äta och vilka man bör låta bli. Bland nyheterna i år är att miljömärkta västkusträkor nu får grönt ljus medan det går betydligt sämre för Östersjötorsken.

– Det är glädjande att västkusträkan får grönt ljus. Vi kan nu njuta av västerhavets delikatess igen med gott samvete. MSC-certifieringen är ett positivt steg i rätt riktning mot ett hållbart räkfiske och tydlig spårbarhet från hav till bord, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Fiskguiden 2016. Lägg märke till att alla fisk- och skaldjur som märkts med MSC, ASC eller KRAV automatiskt får grönt ljus.

Fiskguiden 2016. Lägg märke till att alla fisk- och skaldjur som märkts med MSC, ASC eller KRAV automatiskt får grönt ljus.

Fiskguiden är till för att konsumenter lättare ska kunna veta vilka fiskar som kan ätas i en värld där mer än 80 procent av de kommersiella fiskbestånden antingen är fullt utnyttjade eller överfiskade.

Fiskarna är uppdelade i tre enkla kategorier: Rödmärkta, som man ska låta bli att handla/äta, gulmärkta som man man ska vara försiktig med och grönmärkta som det är fritt fram att äta. Både i Fiskguiden 2015 och Fiskguiden 2014 fick nordhavsräkor rött ljus. Anledningen var att kontrollerna av dumpade småräkor fortfarande var för dålig. WWF ansåg att myndigheterna inte gjort tillräckligt i form av skärpt kontroll och förvaltning. I år ser det dock ljusare ut eftersom hela det svenska räkfisket av Nordhavsräka i Västerhavet har MSC-certifierats.

Sämst utveckling har Östersjötorsken haft. Den är liten och mager och forskarna vet inte riktigt varför. Även torsk från Barents hav, som tidigare fått grönt ljus hamnar i år på gult ljus, bland annat på grund av sämre tillväxt. Dessutom är det fortsatt rött ljus för torsk fångad i västra Östersjön, Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak, samt norsk kusttorsk.

När det gäller lax får Östersjöfångade fiskar gult ljus, en förbättring från rött i fjol. Vildfångad Alaskalax, en ny art i fiskguiden 2016, ligger dock på grönt ljus.

I sin rapport ger även WWF en uppmaning åt Sveriges restauranger

– I dagsläget är det få restauranger och fiskdiskar som är certifierade. Nu är det dags att lägga in en extra växel. Utvecklingen måste snabbas på så att vi kan säkra och bevara fiskbestånden för framtida generationer, avslutar Inger Melander, sakkunnig fiske och marknad på WWF.

Läs mer:
Läs hela rapporten som pdf här.
Fiskguiden kan även laddas ner som app både till Android och Iphone.

Källa: WWF