Fiskar flyr buller från fartyg

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har genomfört en studie där de opererade in en sändare i trettionio torskar som de sedan släpptes ut i Gullmarsfjorden i Bohuslän. Avsikten var att följa dem och registrera hur de reagerade på buller från fartyg.

Tjugo av torskarna lämnade området där sändarnas signaler kunde detekteras och av de resterande kunde man se att tio av dem reagerade starkt på fartygsbuller och simmade snabbt därifrån, allt ifrån några hundra meter till flera kilometer.

aborre-MNI_0325

Abborre
Foto Maths Nilsson

I labbförsök har man tidigare visat att fiskar blir stressade av buller genom att mäta deras stresshormoner. Det finns dock få studier gjorda på vilda fiskar Och även om studien på torskarna i Gullmarsfjorden antyder att fiskarna flyr buller så krävs det mer forskning för att kunna dra några säkra slutsatser.

– Vi börjar förstå hur djur hör men vi förstår fortfarande inte hur de kommer bete sig och vi förstår definitivt inte effekterna av det än. Det är ett pussel som vi bara är i början av, säger Peter Sigray, bioakustiker på FOI och professor vid Stockholms universitet.

FOI har tidigare gjort en studie ihop med Stockholms Universitet om hur fiskar påverkas av buller från havsbaserade vindkraftverk i Öresund. Även om bullret ligger i fiskarnas uppfattningsområde kunde man inte påvisa att det skrämde bort fiskarna från området.

Fiskar har inneröron och vissa har även en simblåsa som fungerar som en trumhinna. Lite beroende på hur anatomin ser ut så hör fiskar olika bra, de som har en nära förbindelse med simblåsan tenderar att höra bäst; sill och guldfisk hör till dessa arter som hör bra medan lax, ål och torsk hör sämre då deras simblåsa är placerad längre bak i kroppen. Det kan skilja upp till 40 dB i känslighet mellan olika arter.

Källa: Sveriges Radio