Gå till innehållet

Finland vill ställa högre miljökrav på vattenkraft

Den finska regeringen vill få till lagförändringar som förbättrar situationen för vattendrag och fiskar som vandrar upp i dessa. Det skulle innebära stora förändringar för naturen, men också för landets vattenkraftsverk och elbolag.

Vattenkraften och dammar utnyttjades från början i Finland för kvarnar och sågverk, men i slutet av 1800-talet började de utnyttjas till elproduktion. Dessa hinder i de naturliga vattenvägarna har inte haft några som helst krav på sig gentemot vandringsfisk, så som lax, ål, nejonöga, asp och öring. Genom åren har vattenkraftsutbyggnaden resulterat i hundratals fördämningar i Finland som orsakar stora problem för dessa arter.

Tidskriften Finlands natur skrev 2017 att av Finlands 221 kraftverk är 81 minikraftverk med en effekt under 1 megawatt och dessa står för endast 9 procent av den sammanlagda elproduktionen från vattenkraftverk. Men dessa minikraftverk har “i högsta grad bidragit till att vi idag har kvar bara 11 vattendrag med öring mot ursprungligen 60”. Alla de återstående öringstammarna är starkt hotade.
– Av alla länder kring Östersjön är havsöringstammarnas tillstånd sämst i Finland, säger Markku Marttinen, verksamhetsledare vid Finlands fritidsfiskares centralorganisation, till Finlands natur.

LÄS ÄVEN: • WWF-rapport: Vi är beroende av floder, men värderar dem inte tillräckligt

Som kompensationsåtgärd för vattenkraftens påverkan planteras fiskar ut nedströms, men forskning som gjorts inom området menar att fiskutsättningar inte matchar moderna rättsliga krav eller modern vetenskaplig kunskapsnivå.

– Odlingen och utsättningen har också kritiserats kraftigt, då ynglen ofta har sämre förmåga att överleva havet samtidigt som farhågor finns för påverkan på vildlaxbestånden om de odlade fiskarna föryngrar sig med naturliga stammar. Odlingen ger också en genetisk utarmning som på sikt kommer skapa större problem, skriver Älvräddarna på sin webbplats.

LÄS ÄVEN: • Nya vattenkraftregler i Sverige: branschen nöjd, miljörörelsen delvis kritisk

Fiskarna behöver sina reproduktionsområden och de behöver vandringsvägar för att kunna komma förbi vattenkraftverken

Den finska regeringen har lovat förbättringar för fiskarnas och vattendragens situation. Dessa förslag är baserade på EUs riktlinjer för vattenpolitik som poängterar att älvars flöde och vandringsleder spelar en viktig roll för att nå målet.

LÄS ÄVEN: • Viktig EU-dom: Stärkta rättigheter för miljörörelser i vattenfrågor

Även i Sverige är situationen liknande. Enligt organisationen Älvräddarna är en extremt liten andel av vattenkraftverken i dagsläget miljöanpassade och 80 procent av våra vattendrag är utbyggda.

– Runt 30 procent av kraftverken saknar tillstånd överhuvudtaget och ett knappt hundratal har tillstånd enligt nuvarande miljölagstiftning, det vill säga Miljöbalken, skriver Älvräddarna på sin webbplats.

Källor: Yle och Älvräddarna

Mer att läsa