Finland tecknar avtal för att minska användandet av plastkassar

Plastpåse under vattnet. Foto: Andrew via Flickr https://www.flickr.com/photos/polandeze/

Plastpåse under vattnet. Foto: Andrew via Flickr 

I Finland har ett avtal tecknats mellan Miljöministeriet och Förbundet för finsk handel för att minska användningen av plastkassar. Landet väljer därmed en betydligt mjukare linje än exempelvis Frankrike som helt förbjuder plastpåsar.

Det tioåriga avtalet har som mål att begränsa användandet av plastkassar per person till maximalt 40 om året. Avtalet är en följd av EU:s direktiv att se till att bruket av plastpåsar minskar. Hur länderna väljer att gå till väga är upp till dem. Frankrike har redan infört förbud mot plastpåsar i affärer så länge det inte är för ost eller bakverk. Dessutom ser man förbudet som ett sätt att skapa tusentals nya jobb då landet istället för att importera billiga plastpåsar nu börjar producera biologiskt nedbrytbara påsar av majs eller potatis.

Finland har valt en annan väg utifrån EU-direktivet. Istället för att lagstifta om ett förbud genomförs olika åtgärder få folk att sluta använda så många plastpåsar. Affärerna kan välja om de vill höja priset på påsar ytterligare eller exempelvis erbjuda påsar av andra material, vilket många affärer redan gör.

I snitt använder EU-medborgare 198 plastpåsar per år. I Finland är den siffran 55 stycken och nu hoppas regeringen få ner det till 40 innan år 2025, vilket också är EU:s direktiv till sina medlemsländer. Enligt Miljöministeriet har det faktum att plastpåsar kostar pengar i Finland bidragit till att de används sparsammare.

I Sverige är Naturvårdsverkets analys att om priset bara höjs på plastpåsar så kommer också användandet minska. Ett förslag är att plastpåsarna ska kosta minst fem kronor styck.

LÄS ÄVEN: • Förslag: Minst fem kronor för plastpåsar ska hindra att de slängs

Orsaken till att EU beslutat om att användandet av plastpåsar måste minska i unionen är för att många av dem slängs i naturen och till slut hamnar i haven där de sönderfaller till mikroplast. Att alla länder får välja metoder fritt motiveras med att problemet med plastpåsar och havsföroreningar ser olika ut i olika EU-länder.

Källor: Vasabladet och HBL