Finland satsar på våtmarker

Våtmark. Foto: Erik Hansson

Både i Sverige och Finland orsakar utdikade våtmarker lika stora utsläpp som den inhemska transporten. Nu storsatsar vårt grannland på att återskapa och skydda våtmarker.

Finland har en liknande situation som Sverige när det gäller våtmarker. Under 1900-talet utdikades mängder av våtmarker för att gynna skogsindustrin. När de torrlades kunde träd växa snabbare i området, men samtidigt släpptes mängder av kol ut från myrarna och våtmarkerna som utgör Finlands största underjordiska kollager. I dagsläger läcker tiotals miljoner ton koldioxid ut i atmosfären på grund av torrlagda våtmarker.

Enligt en statlig utredning i Finland finns det stora möjligheter att minska utsläppen från torvmarkerna genom att ändra hur jordbruk bedrivs och genom att begränsa kalhyggena i torvmarksskogar.

Agronomen Panu Kunttu säger till Yle att många miljöåtgärder egentligen är gröntvättning om man synar dem i sömmarna, men att återskapa våtmarker gör ”skillnad på riktigt”.
– Det är progressivt tänkande att göra insatser som hjälper både klimatet och biodiversiteten på det här sättet.

Nu har Finland beslutat om att 20 000 hektar myrmark ska skyddas och 12 000 hektar ska återställas fram till år 2023.

Situationen i Sverige

Det kan jämföras med att Sverige restaurerade över 6 000 hektar våtmarker under 2020. Det har dock framförts kritik mot att finansieringen av våtmarksinsatser i Sverige drogs in 2020 och 2018 stoppades en satsning på 300 miljoner kronor på våtmarker när Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna och tack vare att Liberalerna och Centerpartiet lade ner sina röster.

– Det är inte alls bra med osäkerheten kring bidragen. Det gör att privatpersoner inte vågar satsa. Det handlar om mycket pengar och känner man att man inte får tillbaka insatsen kanske inte projekten påbörjas, säger Jonatan Wollmér, som är våtmarkssamordnare på länsstyrelsen, till SVT Blekinge.

I budgeten 2020 satsade svenska regeringen 775 miljoner kronor på Naturvårdsverkets arbete med våtmarker de kommande tre åren.

LÄS ÄVEN:
• Flera små våtmarker effektivare än en stor
• Torka ett allt större hot mot världens våtmarker
Lantbrukare prisas för våtmarksinsatser
Våtmarker lagrar ännu mer kol när havsnivån höjs
Våtmark kan skapas genom att fylla igen gamla skogsdiken
• Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Källa: Yle och SVT