Film visar tydligt den dramtatiska isminskningen i Arktis

Det pratas mycket om hur klimatförändringarna har påverkat istäckets utbredning på Arktis. Även om siffror och diverse rekordnoteringar kan vara nog så talande kan det ändå vara svårt att få en bild på vad det egentligen innebär. National Snow and Ice Data Center i USA har gjort nedanstående film där man kan se hur isutbredningen ändrats mellan åren 1987-2014.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=FDRnH48LvhQ”]

Här och var kan man ibland läsa att isen i Arktis har ”återhämtat” sig si och så mycket. Som till exempel här på Fox News som blåser upp att isutbredningen ”återhämtat” sig med 60 procent år 2013. Vad det egentligen innebär visar följande graf, man kan inte bara jämföra procenttal utan att ange vad det är procent av.

Bild från National Snow and Ice Data Center.

Bild från National Snow and Ice Data Center.