Film: 96 miljoner plastbollar ska rädda Los Angeles vatten

Los Angeles har släppt ut 96 miljoner plastbollar i vattenreservoarer för att förbättra vattenkvaliteten och hindra vattnet från att avdunsta. 

Projektet inleddes för två månader sedan, men har varit på planeringsstadiet sedan 2007. Plastbollarna ska hindra vattnet i reservoaren från att förorenas av bromat och från att avdunsta. Dessutom ska de förhindra att fåglar och djur förorenar vattnet.

Åtgärden beräknas kosta ungefär 300 miljoner kronor, men ska medföra besparingar på ungefär 2,3 miljarder kronor under tio år och förhindra att över 1 miljard liter vatten avdunstar.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=lqhF2JpZBVs”]

Källor: LA Times och Daily Mail