Fem dammbyggen stoppade i Chile efter 20 års kamp

Floden Futaleufú i Chile skulle dämmas upp. Foto: Kaaty.7, licensed under CC BY-SA 3.0.

Floden Futaleufú i Chile, en av de floder som skulle dämmas upp. Foto: Kaaty.7, licensed under CC BY-SA 3.0.

Det spanska elbolaget Endesa har ställt in planerna på att bygga kraftverksdammar i fem floder i Chile. Det gäller floderna Futaleufú, Puelo, Chillan, Bardón och Huechún. Bolaget har istället tänkt lämna tillbaka rättigheterna för utbyggnaden av floderna till staten.

I 20 år har miljöorganisationer och olika lokala grupper kämpat för att stoppa utbyggnaden av floderna eftersom exploateringen skadar miljön, ger negativa sociala effekter och påverkar turismen. Kampen satte tryck på den chilenska regeringen och Endesa att ställa in dammbyggena.

Valter Moro, VD för Endesa Chile, sa i en kommentar att Endesa Chile i framtiden vill satsa på projekt som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara och som lokalbefolkningen vill ha.

Denna framgång för miljörörelsen var bara möjlig eftersom Hidraysénprojektet stoppades 2014, menar organisationen International Rivers, som är ett internationellt nätverk som kämpar mot destruktiva vattenkraftsprojekt. 2014 planerades två dammar i Bakerfloden och tre i Pascuafloden. Om det projektet hade genomförts hade cirka 6 000 hektar skog och produktiv åkermark svämmats över.

Nu finns en oro för att andra elbolag ska kräva rättigheterna för att bygga ut floderna istället. Ett sätt att stoppa det är att en miljöorganisation tar över rättigheterna.

Källa: International Rivers