Fascinerande snäckor i nytt praktverk

Draknuding Facelina bostoniensis kan påträffas året om på blandade bottnar från Bohuslän till Skåne. Den hittas oftast på mjukbottnar inomskärs på 0–30 meters djup. Foto: Klas Malmberg

Nya volymen av Nationalnyckeln handlar om en grupp djur som få känner till och ännu färre sett. Men de små snäckorna rymmer många spektakulära och vackra arter som förtjänar din kännedom.

I Nationalnyckeln ”Blötdjur: Sidopalpssnäckor – taggsäcksnäckor” presenteras 146 arter, som lever både i hav, sötvatten och på land. Många är bara några millimeter långa så det är inte konstigt att det fortfarande hittas nya arter för landet i våra hav.

Blåprickig solbadare Elysia viridis äter alger och tar upp fotosyntetiserande kloroplaster som finns i algerna till sina egna celler. Den kan nästan ses som ett djur och en växt på samma gång. Foto: Fredrik Pleijel

Det är också en viss utmaning att kommunicera om den här gruppen. Dels saknas ibland svenska namn, de lever på vitt skilda sätt, vissa har skal, andra är utan, de använder olika sätt att röra sig och skiljer sig också väldigt mycket åt i utseende.

Blågul kamnuding Trinchesia cuanensis är en nyligen upptäckt art som beskrivits från den svenska västkusten. Arten är ovanlig och hittas på hårdbottnar på 15–30 meters djup. Foto: Klas Malmberg

Sveriges 95 nakensnäckor är kanske en av de mer kända grupperna eftersom foton av dem ibland då och då blir virala och sprids i sociala medier. Med all rätta. Den här gruppen är ofta färgglada och spektakulära i utseendet, men är också fascinerande i sitt levnadssätt. De är rovdjur som ofta är specialiserade på ett visst bytesdjur. Vissa kan skjuta ut giftiga nässelkapslar mot attackerande fiskar, andra använder körtlar med illasmakande ämnen och ytterligare andra är istället kamouflerade för att slippa sina fiender.

Purpurborstnuding Edmundsella pedata finns från Bohuslän till Öresund och är relativt allmän. Foto: Fredrik Pleijel

Glädjande nog har många av arterna i boken svenska namn.

– Ett djur får sällan uppmärksamhet utan att ha ett namn och det är lättare och roligare att lära sig svenska namn, säger bokens författare Klas Malmberg, fotograf och dykinstruktör som länge genomfört dykkurser med inriktning på nakensnäckor, och Kennet Lundin vid Göteborgs naturhistoriska museum.

Djur kan också få uppmärksamhet för att de ges så färgrika namn. Så är fallet med arterna i den här boken. Eller vad sägs om laxrosa kamnuding, större snigelkott, stjärnfläckad havscitron, draknuding, gulskäggsnuding, större tuppkamsnuding och pudrad plogläpp?

Rosenringad rygghorning Amphorina viriola är en nyligen upptäckt art som beskrivits från den svenska västkusten. Arten är ovanlig och hittas på grunda hårdbottnar. Foto: Klas Malmberg

För många är livet under ytan fortfarande till stora delar okänt. Den 20:e volymen av Nationalnyckeln gör en viktig insats för att öka kunskapen om vilka färgsprakande arter som gömmer sig under ytan. Om du inte var sugen på att dyka på västkusten tidigare så är chansen stor att du blir det med boken ”Blötdjur: Sidopalpssnäckor – taggsäcksnäckor”.

Läs mer om Nationalnyckeln här.