Gå till innehållet

Fascinerande arter: Bäckbroms

Klumpen här under, eller flugan här ovanför kanske inte ser så speciella ut, men bäckbromsen (Atherix ibis) är en fascinerande art.

Äggläggande honor bildar nämligen täta klumpar på grenar eller under broar över forsande vatten. När honorna lagt sina ägg dör de och bildar en tät, sammanklistrad samling. Ur äggen kläcks efter 9-12 dagar larver och under natten faller de ner i vattnet från klumparna.

Här har bäckbroms-honorna bildat en klump som under sommaren fästs vid en bro eller gren över rinnande vatten. Klumpen sitter kvar långt efter att äggen kläckts och den här hittades av Mats Karström i Vuollerim när jag besökte honom i december 2017. Foto: Erik Hansson

Väl i vattendraget lever bäckbromslarverna som glupska rovdjur och äter larver av natt- och dagsländor. I vissa vatten kan de vara avgörande för bottenfaunans sammansättning.

Film på hur klumpbyggandet går till (varning för enerverande musik):

Det var länge oklart hur pass vanlig arten är i Sverige, men de senaste årens fynd tyder på att arten är mer utbredd än vad som hittills varit känt.

Närbild av bäckbroms-klumpen, bestående av hundratals honor. Foto: Erik Hansson

Som synes av fynden i Artportalen här under är arten vanligast i norra Sverige, trots att bäckbroms finns även i södra Europa. Anledningen är troligen att den spridit sig till Sverige via nordvästra Finland.

Källor: Sveriges Entomologiska Förening och Biological studies on adult water snipe fly, Atherix ibis

Mer att läsa