Färre djur men mer antibiotika enligt nya siffror från USA

Indiska grisar, ett land med stora problem med resistenta bakterier. Foto Maths Nilsson

Indiska grisar, ett land med stora problem med resistenta bakterier. Foto Maths Nilsson

De amerikanska myndigheterna (FDA) har publicerat statistik om antibiotikaanvändningen i deras djuruppfödning. Mellan 2009 och 2014 har mängden så kallade ”medicinskt viktig” antibiotika ökat med 23% (det vill säga den typ av medicin människan också är beroende av). Och det trots att antal kor och grisar som föds upp har blivit färre medan kycklingar ligger på samma nivå.

Mellan åren 2013 och 2014 har användningen ökat med 3%. År 2012 uppmanade FDA marknaden att frivilligt fasa ut de medicinskt viktiga medlen över tre år. Det verkar vara en naiv förhoppning att det ska ha skett till detta årets slut.

Till stor del handlar det om medicinering i förebyggande syfte, samt att djuren ska växa snabbare och det är enorma mängder som används – 9,5 miljoner kilogram. Det ska jämföras med de strax över 3 miljoner kg som används till människor i USA (2011). I EU är trenden den motsatta, de allra flesta, men inte alla, länder har minskat sin användning i djuruppfödningen.

Samtidigt har forskare nyligen upptäckt bakterier hos grisar och människor i Kina som är resistenta mot en typ av antibiotika som ofta setts som en sista ”försvarsmur” när inget annat hjälper.

Globalt sett orsakar resistensen 700 000 dödsfall per år, en siffra som beräknas bli 10 miljoner runt år 2050.

Källor: Mother Jones och The Guardian