Gå till innehållet

Färre än 40 individer kvar av underart till lodjur på Balkanhalvön

I IUCN:s rödlista är nu underarten till lodjuret som lever på Balkanhalvön (Lynx lynx balcanicus) listad som “akut hotad”, det slås fast i ett forskningsprojekt med att räkna antal återstående individer som nyligen avslutats. I projektet framkom att det återstår under 40 individer.

– Det är sorgligt att behöva konstatera hur illa det är just nu. Vi hoppas att den nya positionen på rödlistan kan göra lodjuren på balkanhalvön mer synliga och erkända som en art som behöver väldigt konkreta bevarandeåtgärder, säger Dime Melovski, projektledare för Balkan Lynx Recovery Programme.

Det återstår troligen bara mellan 19 och 36 vuxna individer av underarten till lodjur och deras enda bekräftade föryngringsområde är i nationalparken Mavrovo National i Makedonien. De största hoten är jakt, minskande bytespopulationer och förlorade livsmiljöer.

Balkan Lynx Recovery Programme jobbar nu med att säkra större skyddade områden längs gränserna mellan Albanien och Makedonien, Montenegro, Makedonien och Kosovo.

På andra sidan Europa är läget nästan lika akut för panterlon eller det iberiska lodjuret.

Källa: BirdLife.org

Läs mer

Mer att läsa