Gå till innehållet

“Lavskrikornas skog” inte längre skyddad

Lavskrika. Foto: Gunilla Falk

Lavskrika. Foto: Gunilla Falk

Skogskonsulent Maria Hindemo på Skogsstyrelsen i Mora skulle inventera en skog för att se vilken hänsyn som behövde tas till ett kungsörnsrevir i området. På skogsturen dök det upp en familj med 5-6 lavskrikor som följde henne under dagen och tack vare denna familj stoppades skogsavverkningen. Nu har dock beslutet omprövats.

Den planerade avverkningen i ett 14 hektar stort område bedömdes då av länsstyrelsen vara en förbjuden åtgärd enligt Artskyddsförordningen eftersom lavskrikan är en “nära hotad” art som behöver gamla barrskogar. Sedan dess har det dock släppts en ny rödlista där lavskrikan uppgraderats till “livskraftig”.

Nu har markägarens ombud låtit göra en noggrannare inventering där inga bon eller förekomst av lavskrika hittats.

– Utifrån det nya underlaget kan vi inte säkert säga att detta är ett fortplantningsområde och därmed upphäver vi beslutet, säger Maria Hindemo, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Redan innan lavskrikorna upptäcktes vid första inventeringstillfället pågick dock en diskussion med markägaren om att skapa ett biotopskydd i området. Skogsstyrelsen anser att området är skyddsvärt och kommer därför att påbörja arbetet med att skapa ett biotopskydd i området. Fram till beslut fattas är avverkning förbjudet.

– Vi beklagar att det varit många turer för markägaren i det här ärendet, men förbud med hänvisning till artskyddsförordningen är ett, även för oss som myndighet, oprövat område, säger Maria Hindemo.

Skogen kring en av lavskrikornas sydligaste favoritplatser fick dock inte samma behandling och avverkades nyligen, men än så länge är lavskrikorna kvar i området.

Källor: Lantbruk och Skogsstyrelsen

Mer att läsa