Fältbiologkrönikan: Därför tvivlar jag på regeringen om Preemraff

Demonstration mot Preemraff i Stockholm den 10 mars 2020. Foto: Adam Karls Johansson, AdaMedia Med Mera

Att mitt under brinnande klimatkris bygga ut ett oljeraffinaderi är lika absurt som det låter. Glädjande nog är vi många som protesterar mot Preem. Din insats kan vara avgörande för att undvika klimatkollaps, skriver Fältbiologernas Leo Rudberg i sin första krönika för Natursidan.

10 mars 2020. Det var Sveriges sista stora demonstrationer innan pandemin slog till. Hundratals medmänniskor samlades i Stockholm och Lund. Ännu fler var på plats i Lysekil. Vad var det egentligen som fick oss att trotsa regn och rusk en kulen dag i mars? Vår vilja till fortsatt mänsklig civilisation på planeten. Och vår medvetenhet om att det just nu kanske största hotet mot denna civilisation – fossilindustrin – planerade expandera. Här, i Sverige, år 2020.

Det är lika absurt som det låter. Oljebolaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi utanför den lilla orten Lysekil. Det senaste året har motståndet vuxit, och till slut stod vi där på Medborgarplatsen – en brokig koalition av barn och pensionärer, Jonas Sjöstedt och SSU. Allt under Fältbiologernas ledning. Samtidigt arrangerade det ännu större och brokigare nätverket Stoppa Preemraff massiva protester utanför mark- och miljööverdomstolens förhandlingar i Lysekil, med marscher, isbjörnar och allt, som fick sin rättmätiga uppmärksamhet i Rapport.

Rättmätig uppmärksamhet har dock inte själva sakfrågan fått. Medier låter – helt korrekt – både miljörörelsen och Preem ge sin åsikt. Men ofta uteblir de kritiska frågorna. Preems favoritargument lyder ungefär ”när vi producerar mer olja bör det ske med så små utsläpp som möjligt, och vi är bäst i världen på att minimera utsläppen per oljefat” . Påståendet om Preems effektivitet stämmer säkert, men den bärande premissen – att olja ska fortsätta produceras – är katastrofalt felaktig. Och hittills har jag knappt sett någon journalist ifrågasätta den, med 10 000 kronors-frågan: Borde vi ens producera mer olja överhuvudtaget, någonstans i världen just nu?

Svaret är givetvis ett rungande nej. Och det är inte bara vi fältbiologer, föräldravrålare och fossilmotståndare som säger det. Så sent som i juni i år kom ny forskning från Uppsala universitet, som granskar hur väl Sveriges klimatpolitik uppfyller Parisavtalet. Resultatet är skrämmande. Inte ens i Sverige – vars officiella målsättning är att bli ”ett av världens första fossilfria välfärdsländer” – lever vi upp till våra klimatmål. Om vi ska hålla vad vi lovade i Paris måste Sveriges ambitioner att minska utsläppen mer än fördubblas. Vårt land är tyvärr ingen förebild – tvärtom.

Studiens resultat fick en av dess författare, professor Kevin Anderson, att i SVT tala klarspråk: regeringen måste välja – Parisavtalet eller Preem? För det är just regeringen som har makten över Preemraff, nu när domstolen släppt frågan dit. Mark- och miljööverdomstolen kom förra veckan med ett yttrande, där de påstod att det saknades juridiska skäl att stoppa oljeutbyggnaden.  Jag kan inte tillräckligt om juridik för att bedöma det. Men låt oss anta att domstolen har rätt. Att varken Parisavtalet, klimatlagen eller klimatmålen har någon som helst juridisk relevans för utbyggnaden av vad som kan bli Sveriges största utsläppskälla av koldioxid. Ja, om detta stämmer är Parisavtalet, klimatlagen och klimatmålen precis lika svaga, otillräckliga och absurda som vi miljörörelsen hela tiden oroat oss för. 

Domstolens yttrande är inte bindande – som domstolen själva påpekade är det regeringen som fattar beslutet. Regeringen har i sin tur både möjlighet och skyldighet att ta hänsyn till Parisavtalet, klimatlagen och klimatmålen. Därför borde saken vara klar: självklart kommer regeringen stoppa Preemraff.

Tyvärr finns skäl att tvivla. Regeringen har alltför ofta värnat kortsiktiga jobb och vinster över långsiktiga jobb, människoliv och civilisationens överlevnad. Därför har Naturskyddsföreningen startat en mejlkampanj, där alla på ett snabbt och smidigt sätt kan mejla regeringen sin åsikt. Därför kommer vi i Fältbiologerna 6-12 juli åka på turné i Jönköping, Växjö och Göteborg, med aktioner mot Preem i varje stad. Och därför har nätverket Stoppa Preemraff initierat stora aktionsveckor mot Preem med start 22 augusti.

För att aktivismen ska fungera behöver vi dig. Mejla regeringen, ordna en aktion, skriv under Greenpeaces anmälan av Preems greenwashing, skicka in en insändare, skänk pengar till kampen, tipsa dina vänner eller dela Naturskyddsföreningens folkbildande Facebook-inlägg om saken – allt spelar roll.

Om vi alla enas kan vi stoppa Preem. Som socialantropologen Margaret Mead har sagt: ”Tvivla aldrig på att en liten grupp av omtänksamma, engagerade människor kan förändra världen. Det är det enda som någonsin förändrat den.” Kampen fortsätter.