Falsterbo Bird Shows program inför 4-6 september

Falsterbo Bird Show (bild från 2013). Foto: Peder Winding http://www.natursidan.se/fotografer/peder-winding/

Ringmärkningsförevisning på Falsterbo Bird Show 2013. Foto: Peder Winding 

Helgen 4-6 september är det den 2015 års upplaga av Falsterbo Bird Show. Förutom att området kan bjuda på en imponerande flyttfågeluppvisning (en av Sveriges bästa fågelupplevelser) innehåller mässan också mängder av aktiviteter och föredrag. Mässan är gratis, men den frivilliga entréavgiften går till projektet att rädda sånglärkan.

I området kommer det finnas guider som hjälper till med fågelskådningen, kikarskola med utlåning, utställare med speciella mässerbjudanden och exkursioner med inriktning på fåglar, blommor, fjärilar, trollsländor och svampar. För barnen finns bland annat tipsrunda, kikarskola, sagostund, fågelmålning, ponnyridning, tillverkning av fröautomat och pyssel i Kulturtältet.

Hela programmet (kan komma att ändras)

Fredag 4 sept
12.00 – Mässan öppnar
12.40 – ”Landskapet förändras – och fågelfaunan med det”. BirdLife Sveriges Anders Wirdheim.
13.20 – ”Paddor behöver inte vingar”. Mats Wirén berättar om grönfläckiga paddans expansion i Sverige
14.00 – ”The World’s Rarest Waders”. Rick Simpson.
14.30 – Ringmärkningsförevisning
14.40 – ”Fågelskådning i Bhutan”. AviFaunas Göran Pettersson.
15.20 – ”Championships of the Flyway”. Niklas Aronsson berättar om den internationella fågeltävlingen i Israel.
15.30 – Fågelbingo
16.00 – ”Fågelskyddet i lagstiftningen – klart som korvspad?”. Per Levenskog, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.
18.00 – Sveriges nya nationalfågel presenteras.

Lördag 5 sept
10.00 – Svampexkursion
10.20 – ”Travelling around Extremadura”. Vanesa Palacios från Extremadura Tourist Board.
10.30 – Ringmärkningsförevisning
11.00 – Blomstervandring
11.00 – ”Marocko på sommaren – trollsländor och fåglar”. Magnus Billqvist och Ola Elleström.
11.30 – Fågelbingo
11.40 – ”Sälar på Måkläppen” av viltvårdaren Jan-Åke Hillarp.
12.20 – ”Kuba – endemer, västindier och nordamerikaner”. Carl-Axel Bauer.
13.00 – Trollsländeexkursion
13.00 – ”Starens Inre liv” av Mikael Kristersson.
13.30 – Fågelbingo
14.00 – Blomstervandring
14.00 – ”Naturmorgon 25 år”. Programledarna Jenny Berntson Djurvall och Lasse Willén
14.30 – Ringmärkningsförevisning
14.40 – ”Biking for birds” av Dorian Anderson
15.00 – Fågelvandring med Rapphönan
16.00 – Fågelbingo
16.00 – ”Skärfläckan – svart på vitt”. P-G Bentz vid Falsterbo Fågelstation.
16.40 – ”Värme och energireglering hos mesar” av Fredrik Andreasson
17.10 – ”En puff för ruggologin -vad rovfåglars ruggning kan lära skådaren”. Världens ledande rovfågelexpert Dick Forsman förklarar.
19.00 – Middag med quiz

Söndag 6 sept
10.00 – ”Rainy Arabia – birds and dragonflies during the kharif in Dhofar”. Erik Hirschfeld, van resenär i området.
10.30 – Ringmärkningsförevisning
10.40 – ”Östafrika – skillnader mellan olika nationalparkers biotoper och djurliv”. Peter Hunger på Äventyrsresor
11.00 – Blomstervandring
11.00 – Fågelbingo
11.20 – ”Växternas sexliv – Darwin lyfter på täcket”. Forskaren vid Lunds Universitet Stefan Andersson håller föredrag om växters pollination och fortplantning.
12.00 – Fågelvandring med Rapphönan
12.00 – ”Fladdermöss – i en värld av ekon”. Fladdermusforskaren Jens Rydell.
12.40 – ”En krickas memoarer” av Johhn Elmberg
13.20 – ”Vinterfåglar” av konstnären Lars Jonsson
14.00 – Trollsländeexkursion
14.00 – ”Götaland – Europas bästa fågelskådning”. Magnus Ullman.
14.30 – Ringmärkningsförevisning
15.00 – ”Konsten att fotografera fåglar”. Brutus Östling.
15.30 – Fågelbingo

Källa: Falsterbo Bird Show