Gå till innehållet

Fåglar lägger ägg allt tidigare

En av arterna vars äggläggning studerades är blåskrikan. Foto: Amos Oliver Doyle, CC BY-SA 3.0.

Med hjälp av naturhistoriska museum har forskare i USA kunnat undersöka när på året fåglar lagt sina ägg sedan 1872. För många av arterna har äggläggningen skett allt tidigare i takt med att jorden värmts upp.

Sammanlagt gick forskarna vid Field Museum igenom 72 olika fågelarter och uppgifter om när de lagt sina ägg under en period på 143 år (1872–2015). I snitt la fågelarterna sina ägg 10 dagar tidigare 2015 jämfört med 1872, men var tredje fågel ansågs ha “kraftigt tidigarelagd” äggläggning och här var snittet över 25 dagar (10,7 som lägst, 49,9 dagar som högst).

Anledningen till förändringen är klimatförändringarna enligt forskarna. Även om temperaturen bara höjts drygt en grad under den här tiden så orsakar det förändringar för när växter blommar och när insekter kommer fram – vilket i sin tur har stor betydelse för fåglar eftersom de behöver föda upp sina ungar när det är som mest mat åt dem.

– En majoritet av fåglarna vi studerade äter insekter och insekternas beteende under säsongerna påverkas också av klimatet. Fåglarna har tvingats förändra sin äggläggning för att anpassa sig, säger John Bates, fågelkurator vid Field Museum och huvudförfattare till studien.

Källor: Journal of Animal Ecology och Field Museum

Mer att läsa