Gå till innehållet

Fåglar härdas till bättre överlevare av stadslivet

Talgoxe. Foto: Erik Hansson

Stadslevande fåglar lever ett hårt liv. Men de som överlever sitt första år har större chans att klara sig jämfört med fåglar på landsbygden. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Studien är gjord på unga och vuxna talgoxar både i staden (Malmö) och har jämförts med talgoxar på landsbygden. Den visar att det är tuffare för fåglar att växa upp i staden, men om de överlever sitt första år, så minskar de negativa effekterna och fåglarna verkar mer härdade.

LÄS ÄVEN: • Talgoxar väljer hem utifrån vilka grannarna är

– Det verkar som att de olika stressfaktorerna i staden inte påverkar de vuxna individernas överlevnad som det gör för ungfåglarna, säger Pablo Salmón, som är forskarstudent i biologi vid Lunds universitet.

Fåglarnas överlevnad kunde för första gången härledas till telomerer – själva änden på en kromosom. De skyddar kromosomerna och vår arvsmassa och ju längre telomerer desto större chans till en lång livslängd. Telomerer förkortas med åldern, men även av miljöstress.

LÄS ÄVEN: • Talgoxhonor har betydligt bättre minne än hanarna

– Endast fågelungar med långa telomerer överlevde sitt första år i staden, enligt den aktuella undersökningen. Detta tyder på att enbart de mest livskraftiga individerna klarar av den urbana miljöns utmaningar. Sambandet mellan telomererna och överlevnad fanns även hos fåglarna på landet, men effekten var signifikant starkare hos fåglarna i stadsmiljön, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

Exempel på stressfaktorer som kan få fåglarna att duka under är exempelvis dålig föda, luftföroreningar eller avsaknaden av mörker nattetid. Forskarna tror att en kombination av flera faktorer är mest trolig.

LÄS ÄVEN: • Blyga fåglar håller ihop

– Längre fram vill vi gärna försöka förstå dessa bakomliggande faktorer och hur de inverkar på fåglarna, säger Pablo Salmón.

Källa: Lunds universitet

Mer att läsa