Fågelbajs i Arktis minskar uppvärmningstakten

Tofslunne, vid Zapadni-klipporna, St. Paul Island, Alaska. Foto: Alan D. Wilson - naturespicsonline.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3177599

Tofslunnen i Alaska gör en insats mot global uppvärmning. Foto: Alan D. Wilson – naturespicsonline.com, CC BY-SA 3.0.

Ny forskning visar att havsfåglar är betydande källor till atmosfärisk ammoniak, vilket kan ändra allt från molnformationer till lufttemperatur.

Upptäckten som spär på bevisen för att djurs avföring kan påverka klimatet rapporterades i tidningen Nature Communications. Hela processen startar dock inte med havsfåglar, utan med de kväverika fiskar som fåglarna äter. Fåglarnas avföring, kallad guano, innehåller på grund av detta en liten mängd av ämnet urinsyra, som består av kväve. Urinsyran bryts sedan ned av mikrober till ammoniak som släpps ut i atmosfären varpå ammoniakmolekyler klungas ihop sig med gaserna svavelsyra och vattenånga för att bilda väldigt små och starka aerosolpartiklar (vilka är ljusreflekterande).

LÄS ÄVEN: • Näringskedja bruten när allt färre djur gödslar jorden.

Nu har forskare vid Dalhousie Univeristy’s Department of Physics and Atmospheric Science använt data från 323 olika sorters havsfåglar för att ta reda på hur deras utsläpp av ammoniak påverkar molnformationer och nedkylning i arktiska Kanada. De kom fram till att ”de nybildade atmosfäriska partiklarna genom kondensation av ytterligare gaser kan växa sig något större och fungera som frön för moln av små droppar.” Dessa droppar kan göra existerande moln mer reflekterande mot solens inkommande strålar, vilket i sin tur kan göra att temperaturen sjunker.

Ken Carslaw på Institute for Climate and Atmospheric Science at the University of Leeds menar att detta är viktig forskning som gör det möjligt att mer noggrant kunna avgöra hur mänskliga aktiviteter har förändrat aerosoler. På andra, mer människotäta platser på jorden är detta inte lika relevant, då föroreningar förändrar processen för hur ammoniak fungerar i atmosfären.

Källa: Seeker