Gå till innehållet

Fågelarten som är så ensam att den glömmer sin sång

Regenthonungsfågel. Foto: Jss367, CC BY-SA 4.0

Regenthonungsfågeln har förlorat 90 procent av sina tidigare livsmiljöer och är nu akut hotad. En ny studie visar att den är på väg att bli så sällsynt att den förlorar sin sång.

Studien, med namnet “Loss of vocal culture and fitness costs in a critically endangered songbird”, har publicerats i Royal Proceedings of the Royal Society och handlar om regenthonungsfågeln.

Den lever i sydöstra Australien och var förr vanlig, men anses nu akut hotad med bara 300 individer kvar i livet. Att det bara finns en spillra kvar av fågelns population gör inte bara att den närmar sig utrotning, det gör också att fågeln tappar delar av sin kultur. Det finns så få individer kvar och de lever på en yta som motsvarar tio Storbritannien. De har därför svårt att lära sig sin sång av andra regenthonungsfåglar.

Lär sig sjunga av andra arter
Forskaren Ross Crates var egentligen inte ute efter att forska om fåglarnas sång utan försökte bara hitta de sällsynta fåglarna. När han väl hittade dem upptäckte han att vissa individer sjöng konstigt – de verkade ha lärt sig andra arters sång istället för att sjunga som regenthonungsfåglar.

Fågelexperten Anders Wirdheim berättar i P1 Morgon att vissa fågelarter behöver lära sig sin sång av sina föräldrar. Experiment har till exempel visat att domherrens ungar börjar sjunga som kanariefåglar om de bara hör kanariefåglar under sin uppväxt. Dessa domherrar med fel arts sång kommer i sin tur lära sina ungar att sjunga som kanariefåglar.

Det är troligen vad som hänt med regenthonungsfåglarna i Australien. Enligt Ross Crates har nu ungefär 12 procent av den lilla kvarvarande populationen av arten förlorat sin naturliga sång.

Så här låter regenthonungsfågelns sång:

Källor: BBC, Royal Proceedings of the Royal Society och P1 Morgon

Mer att läsa