Facebookgrupper i Malaysia säljer utrotningshotade djur

Vithandad gibbon. Foto: Dick Culbert via Flickr

Den rödlistade vithandade gibbonen var utannonserad på Facebook. Foto: Dick Culbert via Flickr

Det finns 14 Facebookgrupper i Malaysia som saluför utrotningshotade vilda djur online. Detta enligt en ny rapport om en undersökning som utfördes 2014-2015 av organisationen TRAFFIC. Under fem månader hittade de 300 djur från 80 olika arter utannonserade.

Flera av arterna var rödlistade enligt IUCN. Exempelvis var tre djurarter klassade som sårbara (VU) malajbjörnen som redan är utrotad i Indien och utrotningshotad i Kina, tröglori och indisk fiskarutter. Den ovanliga arten vithandad gibbon var också utannonserad på Facebook. Den är starkt hotad enligt IUCN.

I Malaysia är Facebook en växande marknadsplats för illegal handel med vilda djur. Tidigare har inte landet haft någon marknad för utrotningshotade djur. Uppkomsten av sociala medier och virtuella marknadsplatser har gjort det möjligt.

Indisk fiskutter, en av de rödlistade arter som var till salu på Facebook. Foto: Karen Roe via Flickr

Indisk fiskarutter. Foto: Karen Roe via Flickr

Grupperna på Facebook hade sammanlagt 68 000 medlemmar under 2014 och 2015 men är stängda grupper eftersom handel med hotade djur är förbjuden i Malaysia, Djuren säljs främst som husdjur.  I ett pressmeddelande säger Sarah Stoner, dataanalytiker hos TRAFFIC i Sydostasien:

– Sociala medier ger snabbt många köpare, det är billigt, anonymt och det når ut globalt.

Varje dag från november 2014 till mars 2015 bevakade TRAFFICs team aktiviteten hos Facebookgrupperna. Undersökningen avslöjade att annonser om vilda fåglar är vanligast följt av annonser om reptiler och däggdjur. Teamet misstänker att de flesta av dessa djur har fångats in olagligt. Nästan 93 procent arterna som var till salu på Facebook är skyddade enligt den malaysiska lagen. De är även skyddade under ”Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (CITES), som antingen förbjuder eller har restriktioner vad gäller kommersiell internationell handel. Bara tre av 236 Facebookannonser hade de nödvändiga licenserna för att få sälja djuren.

Teamet kunde identifiera 106 säljare inom grupperna som inte ens försökte dölja sina olagliga aktiviteter. Appen WhatsApp användes för att diskutera priser och köp. Facebook säger att de inte tillåter försäljning eller handel med utrotningshotade djur och att de tar bort innehåll som bryter mot Facebooks regler. Undersökningen har medfört att Peninsular Malaysia’s Department of Wildlife and National Parks (PERHILITAN) har granskat försäljningen och vidtagit åtgärder. 43 ingripanden har skett där vilda djur beslagtagits, 54 olagliga försäljare har arresterats och över 67 arter har räddats från försäljning på Facebook.

Foto: Sabine Bresser via Flickr

Den rödlistade Malajbjörnen, till salu på Facebook. Foto: Sabine Bresser via Flickr

Enligt TRAFFIC indikerar handeln att det finns en stor efterfrågan på vilda djur och att denna efterfrågan tillgodoses kontinuerligt. TRAFFIC-teamet menar att on-lineförsäljning i Malaysia även visar på att det är en global trend. Exempelvis så arresterades två personer i Thailand förra året som var involverade i försäljningen av den akut hotade sköldpaddan Geochelone platynota på Facebook. I ett annat fall i Indonesien arresterades en person som försökte sälja tre orangutangungar på Facebook.

Källor: TRAFFIC, Mongabay