Gå till innehållet

EUs bilister tankar allt mer palmolja till följd av direktiv om förnybar energi

Palmoljeplantage. Foto: By Achmad Rabin Taim from Jakarta, Indonesia – P3260481, CC BY 2.0, Link

Konsumtionen av palmolja ökar i Europa och över hälften av all importerad palmolja blandas till biodiesel som tankas i bilar och lastbilar. Tidigare i år röstade EU-parlamentet för att stoppa användandet av palmolja i biodiesel från år 2021. Hur ska detta gå ihop samtidigt som användningen ökar? Inblandning av palmolja i diesel är tre gånger värre för klimatet än förbränning av vanlig diesel, skriver Transport & Environment i ett pressmeddelande.

51% av all den palmolja som användes i Europa under 2017 förbrändes i bilar och lastbilar. EU-direktivet från 2009 om förnybar energi gynnar biobränslen och räknar inte med de totala växthusgasutsläppen som palmolja orsakar: Både när regnskog skövlas för palmoljeodlingar och när denna palmolja sen förbränns. Palmolja som biobränsle har ökat från 825 000 ton 2008 till 3,9 miljoner ton 2017, enligt Oilworld.

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Konstnär skriver SOS med palmoljeträd för att uppmärksamma allvaret

Laura Buffet, sakkunnig om förnybar energi på Transport & Environment säger:

– Att använda palmolja som bränsle i bilar och lastbilar för att nå klimatmål om förnybar energi i Europa är det enskilt dummaste beslut som tagits inom EUs klimatpolitik.  EU-kommissionen måste ta sitt ansvar och stödja EU-parlamentets beslut om att fasa ut palmoljediesel.

Meningen med EU-direktivet var att öka användningen av förnybara och rena energikällor som sol och vind.  Men den del av direktivet som handlar om transporter har gynnat grödor som palmolja, raps och soja som kan användas som biobränsle istället för olja, och dessa biobränslen räknas felaktigt som koldioxidneutrala. Om biobränslens totala utsläpp räknades med ordentligt så skulle utsläppen för transporter vara högre, enligt en rapport från Transport & Environment.

Palmoljans utbredning i världen driver på skövling av regnskog och förlust av biologisk mångfald, i bland annat Indonesien och Malaysia. Palmoljan ger upphov till ökade utsläpp av växthusgaser och förstör livsmiljön för många arter som orangutanger.

LÄS ÄVEN: • Greenpeace om hur man ska resonera kring palmolja

I januari i år röstade EU-parlamentet om att sluta räkna biodiesel som innehåller palmolja som koldioxidneutral. Beslutet fick palmoljelobbyn i Malaysia och Indonesien att reagera och de startade en välbetald motkampanj. Även EU-kommissionen satte sig på tvären mot EU-parlamentets beslut, med stöd från Spanien och Italien. Men förhandlingarna om direktivet är inte färdiga än och ett slutgiltigt beslut kommer senare i år.

Mer än 200 indonesiska ledare från ursprungsbefolkningen i byar, fack, småbönders organisationer, grupper för mänskliga rättigheter och miljöorganisationer har skrivit ett öppet brev till EUs ledare och Indonesiens president:

– Vi håller med Europaparlamentets förslag om en ändrad policy för biobränslen. EU måste försäkra att den förnybara energin kommer från företag som är ekologiska, rättvisa och som respekterar mänskliga rättigheter. Det har visat sig att palmoljebaserad biodiesel inte fyller dessa krav. Den har istället gett upphov till sociala problem, ekonomiska problem och miljöproblem.

Källor: Pressmeddelande från Transport&Environment, Rapport: CO2 Emissions from cars, Globium: the basis for biofuel policy post-2020, Öppet brev till EU och Indonesiens president

Mer att läsa