”Europas Amazonas” blir enormt biosfärområde

Floderna Drava och Mura. Foto: BikeMike, Public Domain.

Unesco har deklarerat ett nytt biosfärområde som sträcker sig igenom fem länder och utgör en yta på nästan 10 000 kvadratkilometer.

Biosfärområdet följer 700 km av floderna Donau, Drava och Mura och sträcker sig igenom Österrike, Slovenien, Kroatien, Ungern och Serbien. Med sina 10 000 kvadratkilometer blir det Europas största flodbaserade biosfärområde.

– Fem länder har kommit överens om att tillsammans skydda en av de mest unika flodkorridorerna i Europa. Dessa hälsosamma sötvattenlivsmiljöer spelar en viktig roll för att klara klimatförändringarna – den största utmaning mänskligheten någonsin stått inför, säger Katalin Sipos, generalsekreterare för WWF Ungern.

– Som Mura-Drava-Donau-systemet visar kan översvämningsplaner ge flera miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. Trots det har vi lyckats försämra upp till 90 procent av dem i Europa. EU-kommissionen måste se till att den kommande lagen för att återställa naturen fastställer ambitiösa bindande mål för dessa livsmiljöer, så att de kan uppnå sin fulla potential, till nytta för både naturen och människor, säger Eva Hernandez, ansvarig för Living European Rivers på WWF.

Mura-Drava-Donau-biosfärområdet inkluderar 13 skyddade områden och höga naturvärden med arter som havsörn, utter, bävrar, vildkatt, större donauvattensalamander, svart stork och den akut hotade fisken stör. Varje år mellanlandar dessutom ungefär 250 000 flyttfåglar i området.

Ett biosfärområde ska enligt Unesco vara ett modellområde där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, hållbar samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning. Detta görs genom lokal samverkan. Men ett biosfärområde innebär inget ytterligare skydd för området och påverkar varken äganderätt, nyttjanderätt eller brukanderätt.

LÄS ÄVEN:
• Sverige föreslås få två nya biosfärområden
Vattenbufflar och hästar återskapar natur i Donaudeltat
Räddningsaktion för akut hotad stör
• Mångmiljonintäkter för naturturism och naturum i Kristianstad
Stort restaureringsprojekt gör Vindelälven till en förebild för framtida forskning

Källor: WWF, Amazon of Europe och Unesco