EU föreslår hårdare straff mot tjuvjakt och illegal handel med vilda djur

Noshörning med unge i Uganda. Foto: Princess.Tilly via Wikimedia

Noshörning med unge i Uganda. Foto: Princess.Tilly via Wikimedia

Tjuvjakt och trafficking med illegala varor från vilda djur, så som elfenben, ska ge minst fyra års fängelse. Detta enligt en ny handlingsplan från EU-kommissionen som lanseras idag.

Enligt en ny handlingsplan ska alla EU:s länder tvingas behandla trafficking av illegala varor från vilda djur som ett allvarligt brott. Det ska ge minst 4 års fängelse i alla EU-länder. Denna handling kommer att lyda under FN:s konvention mot transnationellt organiserad brottslighet. Miljökommissionären Karmenu Vella har intervjuats i tidningen The Guardian där han säger att detta är ett djärvt steg framåt.

– Det är viktigt att alla 28 medlemsländer samarbetar så att trafficking med illegala varor från vilda djur behandlas som ett allvarligt brott. Europol ska bistå med koordinationen för att lättare få fast brottslingarna.

Den nya policyn kommer att fylla igen de legala luckorna som finns i många av de centraleuropeiska och östeuropeiska länderna. Endast elva EU-länder har infört fängelsestraff för kriminella inom trafficking, enligt ett EU-dokument som The Guardian sett. I det dokumentet uttrycks att böterna och fängelsestraffen inte har varit i proportion till allvaret i brotten och därmed har åtgärden inte haft önskad effekt. Werner Gowitzke, miljöåklagare på Europol säger:

– Faktum är att olika straff i de olika medlemsländerna skapar en partiskhet för de organiserade kriminella grupperna. Då kan de utgå med sina aktiviteter från olika länder.

Andra åtgärder i handlingsplanen är att trappa upp kontrollerna på illegalt importerad elfenben och jakttroféer. Europol kommer att få fler internationella uppdrag för att sätta fast de kriminella. EU-policyn ska också riktas mot tjuvjakt, där hjälp till alternativa försörjningsmedel tas fram lokalt. 160 miljoner dollar har investerats för att tackla detta problem i Afrika. Staci McLennan, talesperson för International Fund for Animal Welfare, säger:

– Organiserad brottslighet som tjuvjakt och trafficking innebär i nuläget för liten risk, svaga böter men stor vinst. Om vi ska uppfattas som seriösa behövs högre böter, förbättrade riktlinjer för åklagare och domare och allmänheten behöver utbildas.

Senare i år ska en utvärdering göras för att undersöka om en ny EU-lagstiftning krävs. Tjuvjakt anses vara den huvudsakliga anledningen till att antalet tigrar har sjunkit med 97 procent det senaste århundradet och att elefanterna har minskad med 60 procent i länder som Tanzania. Tjuvjakten på noshörning har stigit med 900 procent i Sydafrika sedan 2007, vilket nästan utrotat de svarta noshörningarna (spetsnoshörningarna). Samtidigt har den illegala elefenbenshandeln dubblerats. EU:s nya handlingsplan innebär även restriktioner på försäljning av antikt elfenben i Europa, från elefanter som dött för länge sedan. Gerben-Jan Gerbrandy, holländsk EU-parlamentariker som har varit med att driva fram denna handlingsplan säger till The Guardian:

– Vi kan inte vänta, var 20 minut dödas en elefant i tjuvjakt. Vi måste handla nu!

Emilie van Henst, talesperson från WWF säger:
– Detta är en mycket ambitiös plan som tar brottsligheten seriöst och sätter trafficking främst i den politiska agendan. EU-kommissionen har klivit ombord och vill föra denna strid och vi är mycket glada för det.

Källa: Guardian