Gå till innehållet

EU föreslår förbud mot ålfiske i Östersjön 2018

Den akut hotade ålen, som utsätts för omfattande tjuvfiske i Sverige, kommer snart inte vara tillåten att fiska. Det föreslår EU-kommissionen som åtgärd för att rädda arten.

Aktuell data visar att 57 procent av all ål som når öppet vatten fiskas upp i Östersjön och eftersom inga länder runt Östersjön lyckats minska fisket tillräckligt mycket, menar EU-kommissionen att allt fiske av ål i Östersjön förbjuds, först och främst under 2018.

LÄS ÄVEN: • Ännu ett år med omfattande illegalt fiske av utrotningshotad ål i Sverige

EU-kommissionens beslut baseras på forskares rekommendationer om att människans negativa inverkan på ålpopulationen måste hållas så nära noll som möjligt. Det inkluderar att ålar dödas i kommersiellt fiske och fritidsfiske, utsläpp, vattenkraftverk och pumpstationer.

Ålakademins ordförande Mats Svensson säger till Kristianstadsbladet att ett stopp under ett år är “lika allvarligt som att lägga ner fisket för gott”.

– Om det här förslaget blir verklighet skulle det vara en katastrof inte minst för ålen. Detta är helt fel sätt att gå framåt, då skulle det inte finnas några kvar som värnar om ålen och dess kamp mot exempelvis vattenkraftverk, sälar och skarvar, säger han till Kristianstadsbladet.

LÄS ÄVEN: • Akut hotad ål säljs i 87% av Sveriges fiskbutiker

Hans åsikt delas inte av Världsnaturfonden.

– Det är glädjande och efterlängtat att EU kommer med ett förslag om att stoppa ålfisket nästa år. Gör vi inget snart riskerar vi att förlora den svårt hotade arten. Men det är beklagligt att man väljer att gå fram med ett förslag som enbart gäller i Östersjön, när en stor del av fisket också sker i andra delar av EU, säger Inger Näslund, havsexpert på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Även Naturskyddsföreningen är positiva:

– Förslaget ger hopp om att vetenskap äntligen får gehör. Att det under så många år har funnits ett riktat fiske efter en akut hotad art är helt absurt. Sverige måste fullt ut stödja kommissionens förslag och kämpa för att det ska godkännas av EUs fiskeministrar, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen anser också att nästa steg är att förbudet utökas till andra delar av Europa, men också att det omfattar vattenkraften. Föreningen skriver att hälften av alla ålar som växer upp i svenska vatten dödas i vattenkraftverkens turbiner.

– Om regering och riksdag menar allvar med att slå vakt om ålens framtid måste ålfisket i sötvatten stoppas, och vattenkraftbolagen måste förmås vidta åtgärder för att minimera turbinernas skadeverkan, skriver Naturskyddsföreningen i sitt pressmeddelande.

Källor: EU-kommissionen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF

Mer att läsa