EU-bidrag ska utveckla turism till lövskogar

Ormbunke i lövskog. Foto: Erik Hansson

Ormbunke i lövskog. Foto: Erik Hansson

Litauen, Polen och Sverige får dela på 14 miljoner kronor från EU för att ”utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer” under tre års tid.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

I Sverige är det Region Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge län och Skogsstyrelsen som tillsammans med projektpartners från Litauen, Polen och Sverige ska ”arbeta för att bättre utnyttja och marknadsföra lövskogens värde för turism och rekreation”, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Projektet ska pågå i tre års tid och utarbeta en gemensam strategi för lövskogsturism i Östersjöregionen, samt ta fram flerspråkiga appar och utställningar för att informera om och öka värdet av ett skogsbesök.

– Lövskogen har många värden utöver timmer och massaved. Det finns en outnyttjad potential i våra lövskogar både för turism och rekreation. Det ska bli spännande att utveckla dessa värden tillsammans med representanter från besöksnäring, skogsbruk och naturvård. Tillsammans kan vi få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning och turism, särskilt i skyddade lövskogar som är projektets huvudfokus, säger Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen.

Källa: Skogsstyrelsen