”Etiska avrättningar” för att minska antalet parakiter i Madrid

Munkparakit i Madrid, Spanien. Foto: By Luis García, CC BY-SA 3.0 es, Link

Munkparakiterna i Madrid har ökat kraftigt i antal. Nu ska staden inleda en kampanj med ”etiska avrättningar” och steriliseringar för att populationen ska minska. Det kommer in många klagomål mot de högljudda fåglarna och de anses vara invasiva.

Munkparakiterna lever normalt i Sydamerika, men populationen i Madrid härstammar från burfåglar som rymt eller släppts ut, inte minst efter 2011 när det blev olagligt att ha munkparakiter. Enligt Birdlife i Spanien fanns det 1 700 vilda munkparakiter i Madrid 2005. I år räknades ungefär 12 000 stycken och de har ökat snabbt i antal de senaste åren.

Ungefär som med mås- och kråkfåglar i Sverige är det en del invånare som skickar klagomål till staden för att munkparakiterna skräpar ner och väsnas.

I ett uttalande från staden sägs att insatserna med att döda munkparakiter görs för att förbättra möjligheterna för den inhemska faunan. Dessutom anses det finnas en risk att folk skadar sig om parakiternas bon ramlar ner. De kan nämligen väga upp till 200 kg.

Även Malaga och Sevilla har startat projekt som ska minska antalet munkparakiter och i Cádiz försöker man fånga in och flytta 5 000 duvor.

Källor: CNN och Svenska magasinet