Enormt område tempererad regnskog i Kanada räddas från avverkning

Great Bear Rainforest, Kanada. Foto: Jim Maloney via Flickr

Great Bear Rainforest, Kanada. Foto: Jim Maloney via Flickr

85 procent av the Great Bear Rainforest i Kanada kommer att för alltid vara skyddad från skogindustri, enligt ett nytt avtal. De övriga 15 procenten skog kommer att skötas enligt tvingande regler. Avtalet fastställer också First Nations (ursprungsbefolkningens) rättigheter att vara delaktiga i besluten vad gäller sina landområden.

I veckan gick nyheten ut om att ett avtal slutits som skyddar Kanadas Great Bear Rainforest. Det är en av de största och äldsta tempererade regnskogar i världen och omfattar 3,1 miljoner hektar (motsvarar tre Skåne). Avtalet gjordes upp mellan de styrande i First Nations, det federala styret i British Columbia och skogsindustrin.

Beslutet har äntligen tagits efter 20 år av kampanjer och strider för skogens skydd. Striden för skogen började på 1990-talet. Då växte skogsindustrin och avverkningarna ökade, samtidigt tilltog oron inom First Nations. Ursprungsbefolkningen hade inte lagliga rättigheter över skogen i sina territorier. Miljöaktivister slöt upp med First Nations för att kämpa mot skogsavverkningarna och mot den federala ledningen i British Colombia. År 2000 utfördes en oberoende vetenskaplig analys av regnskogen. 2006 tillkom Great Bear Rainforest Agreements, som en vision om en skogsskötsel som anpassats till ekosystemet.

Nuvarande överenskommelse gäller 3,1 miljoner hektar. 85 procent av skogen som ligger längst kusten kommer att för all framtid vara skyddad från skogsavverkning. De resterande 15 procenten (550,000 hektar) kommer att vara föremål för “de juridiskt mest tvingande standarder för kommersiellt skogsbruk i Nordamerika” enligt ett pressmeddelande från ForestEthics, Greenpeace och Sierra Club, alla som tog del i den ursprungliga kampanjen för att rädda Great Bear Rainforest och som också medverkat i beslutsprocessen.

En av de vita björnarna i Kanada som hotades av oljeledningen. Den vita färgen är ett pigmentfel. Egentligen är det svartbjörnar. Foto: Tom Svensson http://www.natursidan.se/tag/tom-svensson/

En av de vita björnarna i Kanada som hotades av oljeledningen. Den vita färgen är ett pigmentfel. Egentligen är det svartbjörnar. Foto: Tom Svensson http://www.natursidan.se/tag/tom-svensson/

Avtalet kräver att den avverkning som ska fortgå på de 15 procenten av regnskogen, minskar med 40 procent jämfört med 2006, eller till 2,5 miljoner kubikmeter per år under tio års tid. Därefter ska skogsbruket utföras med “naturvårdsinriktning”. Skogsbolag måste också visa upp offentliga, årliga rapporter för att säkra att de följer miljömålen. Avtalet fastställer också att First Nations får ta del i beslutsfattande vad gäller deras territoriella marker.

Valerie Langer, ForestEthics Solutions chef säger:

– Avtalet “Great Bear Rainforest Agreements” är ett av de mest visionära avtal om skogsskydd som finns på jorden. Avtalet sätter en ny juridisk standard baserad på vetenskap som kommer att ge hållbara, friska skogar och att äldre skog bevaras och binder miljoner ton kol från att nå atmosfären.

Miljöaktivister säger att avtalet är en seger för klimatet eftersom regnskogen lagrar stora mängder kol. Skyddet av den kommer att bidra till omedelbar minskning av växthusgaser som annars orsakas av avskogning. I Great Bear Rainforest lever bland annat grizzlybjörn, varg, lax, späckhuggare och den unika vitpälsade björnen (Ursus americanus kermodei), som också är känd som the Spirit bear och som har gett namn åt regnskogen.

Richard Brooks, coordinator för Greenpeace’s Forest Campaign Coordinator säger:

– Ett avslut på detta maratonlopp skulle inte ha varit möjlig utan det otroliga ledarskapet i First Nations. Från konflikt till samarbete – nu kan vi fira att området fått skydd både för dess stora kulturella och ekologiska värden och att de ekonomiska möjligheterna för den lokala befolkningen är säkrade för långt in i framtiden.

Källa: Rainforests Solutions Project