En av världens mest sällsynta sköldpaddor får skyddat hem

Lantmätarsköldpadda, Foto: Nils van Rooijen via Flickr https://www.flickr.com/photos/nilsvanrooijen/

Lantmätarsköldpadda, Foto: Nils van Rooijen via Flickr 

Tre stycken organisationer i Sydafrika samarbetar för att skapa en skyddad livsmiljö åt en av världens mest sällsynta reptiler, lantmätarsköldpaddan (Psammobates geometricus). Det är Rainforest Trust, The Turtle Conservancy och South African Turtle Conservation Trust (SATCT) som nyligen har skapat reservatet Geometric Tortoise Preserve. 

I augusti köpte SATCT marken där reservatet bildades. Området ligger i Upper Breede Valley i västra Sydafrika ochvaldes ut eftersom det redan levde flera lantmätarsköldpaddor där.
— Det var en nödvändighet att agera snabbt för att hinna rädda de sista skärvorna av lantmätarsköldpaddornas naturliga livsmiljö, säger Dr. Paul Salaman, Chef för Rainforest Trust. I reservatet ska det finnas plats för 100-200 lantmätarsköldpaddor.

Lantmätarsköldpaddan är en sällsynt och mycket liten sköldpadda med gult och svart mönster på skalet. Omkring 95 procent av djurets naturliga livsmiljöer har förstörts genom jordbrukets expansion, vägbyggen, betande djur, invasiva arter och eldsvådor. Det har resulterat i färre än 1 000 individer och gett sköldpaddan statusen ”hotad” på listan för hotade arter hos International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

Tankwa Karoo sydafrika stäpp

Natur med buskar och vilda örter i Sydafrika, bilden tagen i en annat skyddat område – Tanka Karoo National Park. Foto: Martin Heigan via Flickr

Lantmätarsköldpaddor äter främst buskar, vilda örter och annan vegetation som finns naturligt i deras livsmiljöer. Det kommande året ska SATCT ta bort alla invasiva arter i reservatet och återinföra de inhemska växter som fanns där förut. De ska också kontrollera rovdjur inom reservatet för att främja sköldpaddorna. Reservatet kommer även inhysa två andra hotade landsköldpaddsarter – Chersina angulata och Homopus areolatus, samt flera sällsynta växter. Sköldpaddorna Chersina angulata och Homopus areolatus  hotas av jordbruk, urbaniseringens framväxt, illegal handel där de jagas för att ätas eller för att samlas in för att sen säljas som husdjur. Flera rovdjur utgör också ett hot, till exempel hundar, babianer, schakaler, mungo och fåglar.

Källa: Nature World News