Elektromagnetisk strålning förvirrar flyttfåglar

Hörs knäppa eller smattra i framför allt södra Sverige om vintern. Foto: Anki Hammar

Rödhake. Foto: Anki Hammar

Henrik Mouritsen vid Oldenburgs Universitet ville undersöka vilken del av rödhakens hjärna som fungerar som kompass vid flyttning och placerade därför fåglarna i en stuga där de inte kunde ta hjälp av sol och stjärnhimmel för att hitta rätt. Men Mouritsen och hans kollegor fann att fåglarna hade svårt att orientera sig inne i stugan och under flera år försökte de ta reda på vad som gjorde rödhakarna förvirrade. Det var först när man klädde in stugorna i aluminium och jordade för att skydda dem mot den omgivande elektromagnetiska strålningen fåglarna kunde lokalisera sig igen. Resultaten från försöken som pågått under sju års tid publicerades i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Försöken visar att elektromagnetisk strålning i frekvensområdet 50 kHz – 50 MHz kan påverka fåglarnas orienteringsförmåga. Det innefattar vanliga radiovågor i AM-området och ”brus” från de flesta av våra elektroniska apparater, men inte strålningen från mobiltelefoner och kraftledningar.

Mouritsen säger också att fåglar har flera olika sätt att orientera sig och det är inte helt beroende av enbart sin magnetiska kompass. Det finns dock mycket i forskningen som är oklart och mer forskning behövs för att klargöra hur detta egentligen påverkar fåglarna.

Källa: Nature