Elefantstammen i Kenya fördubblad på 30 år

Afrikansk elefant. Foto: Niclas Ahlberg

Tack vare tuffa insatser mot tjuvjakt och ersättningssystem för lokalbefolkningen finns idag cirka 34 800 elefanter i Kenya. Det är dubbelt så många som 1989.

Vid en nyligen genomförd elefanträkning kunde Kenya Wildlife Service glädjande nog konstatera att stammen har fördubblats på 30 år. Hårdare straff för tjuvjägare, men också ersättning till lokalbefolkning som drabbas av elefantrelaterade skador, är några av nycklarna till den hoppfulla utvecklingen. I och med att de bönder som till exempel får sina fält nedtrampade kan få ersättning av staten för detta, har synen på den mäktiga djuren blivit mer positiv.

Generaldirektören för Kenya Wildlife Service, John Waweru, är mycket nöjd med utvecklingen. Men vid en sammankomst i Amboseli nationalpark på World Elephant Day i augusti i år, betonade han att elefanterna fortfarande har många svårigheter att hantera. Bland dessa finns förlorade betesmarker på grund av människans framfart, tjuvjakt och konflikter med lokalbefolkningen.

– Lyckligtvis har Kenya en bra strategi både för bevarande och för hur vi ska kunna leva tillsammans. Tack vare detta har vi sett över 100 procent tillväxt i Kenyas population, från 16 000 1989 till 34 800 i slutet av 2019, konstaterar John Waweru.  

Arbetet i Amboseiu National Park är en framgångssaga, men även framgång kan ställa till problem. Idag finns över 1500 elefanter i parken, vilket enligt Kajiados guvernör Joseph Ole Lenku vida överskrider de 300 som kommunen kan hantera, trots skadestånd från staten. Just nu pågår något av en ”elefantkalvs-boom” i parken, vilket kan leda till ökade konflikter mellan elefanter och lokalbefolkningen.

Ytterligare en åtgärd för att minska elefanternas påverkan i området är därför att upprätta särskilda ”elefantkorridorer” utanför mänsklig bebyggelse. Där ska elefanterna kunna vandra skyddat mellan olika områden,  och utan att förstöra böndernas grödor eller egendomar. Dessa områden får därför varken bebyggas eller odlas på.

– Elefanternas överlevnad beror helt på lokalbefolkningens förhållande och inställning till djuren, konstaterar John Waweu.

Källa: Kenya Wildlife Service